„Rozśpiewana, roztańczona – Polska biało-czerwona”

W radosnej atmosferze omawiano i świętowano w naszej szkole przypadające na początek maja
narodowe święta – Dzień Flagi oraz Święto Konstytucji 3 Maja.

Wszystkie zespoły klasoweprzygotowały pod czujnym okiem wychowawców wspaniałe prace plastyczne ilustrujące hasło o„rozśpiewanej i roztańczonej” Polsce. Plakaty, rysunki, wyklejanki i wydzieranki oraz wizerunekuśmiechniętej Polanki zdobiły hol szkoły. Podczas lekcji tematycznych uczniowie zdobywali wiedzę najważniejszym dokumencie w państwie oraz utrwalali szacunek do barw narodowych. Podczas
międzyklasowych spotkań uczniowie wcielali się w postacie wybitnych obywateli XVIII-wiecznej Polski: Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ignacego Krasickiego i Hugona Kołłątaja. Tańczono poloneza oraz śpiewano piosenki o majowej jutrzence i barwach narodowych. Dziękujemy wszystkim nauczycielom za pomoc i zaangażowanie.

Facebooktwitter