„Kulturalnie i bezpiecznie”

„KULTURALNIE I BEZPIECZNIE „ czyli jak dobrze zachować się w przestrzeni publicznej.

Młodzi ludzie w dzisiejszych czasach są bardzo ekspresyjni, ciekawi świata, chętni do uczestniczenia w życiu społecznym i gotowi na wielkie przygody. Młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, która uczęszcza do naszej szkoły podobnie jak ich rówieśnicy w normie intelektualnej bardzo chciałaby być samodzielna i za „wszelką cenę”
pragnie udowodnić, że nie potrzebuje wsparcia i pomocy osób dorosłych. Deficycty intelektualne i ruchowe, które jednak posiadają często sprawiają, że pomimo ogromnych chęci i pewności siebie spacer wzdłuż ulicy, postój na przystanku, podróż komunikacją miejską czy drobne zakupy zamieniają się w ogromne wyzwanie, które w dość szybkim
tempie może zakończyć się kłopotami lub co gorsza wypadkiem. W chwili zagrożenia bardzo ważne jest, żeby odpowiednio zareagować i przypomnieć sobie jak należy się zachować.
Ćwiczenie czyni mistrza – a ta innowacja ma za zadanie utrwalić w uczniach z niepełnosprawnością intelekualną prawidłowe zasady zachowań w przestrzeni publicznej do której wlicza się ruch uliczny i korzystanie z transportu publicznego, umiejętność wezwania pomocy w razie odczuwania zagrożenia i ugruntować zasady savoir-vivre’u wobec ludzi, którzy towarzyszą im w podróży.
CEL: Przygotowanie uczniów do rozważnego,samodzielnego i bezpiecznego udziału w przestrzeni publicznej.
TERMIN REALIZACJI: styczeń 2023 – maj 2023
METODY:
1. Podające: pogadanki, prelekcje, projekcje filmów, pokazy, obserwacje;
2. Aktywizujące: zajęcia praktyczne, pokazy w terenie, gry planszowe, gry multimedialne, konkurs plastyczny;
3. Uczestniczące spotkania z przedstawicielami służb (np. Policja) oraz z goścmi-prelegentami, którzy zawodowo zajmują się tematyką ruchu drogowego.
ADRESACI: uczniowie straszych klas szkoły podstawowej i klas PP