„Arcydzieła Rękodzieła”

„Jest coś głęboko satysfakcjonującego w nadawaniu czemuś kształtu własnymi rękami.”
Patrick Rothfuss

„ARCYDZIEŁA RĘKODZIEŁA”

Innowacja realizowana będzie w roku szkolnym 2021/2022 (kontynuacja w roku szkolnym 2022/2023).  Rękodzieło jest połączeniem sztuki i rzemiosła. Twórczość rzemiosła artystycznego należy traktować jako wyraz dziedzictwa kulturowego. Dawniej rękodzieło było kojarzone jako wyrób ludowy mający przede wszystkim cechy kultury, w której powstał. Obecnie jednak wyraz ten poszerzył swoje znaczenie. Handmade – inna nazwa rękodzieła zaczerpnięta z języka angielskiego jest obecnie bardzo popularną formą działania, po którą sięga wiele osób o zacięciu artystycznym. To zacięcie artystyczne, zdolności manualne, cierpliwość, dokładność, wyobraźnia, kreatywność, a także umiejętność unikatowego i niepowtarzalnego łączenia różnych materiałów plastycznych i naturalnych to cechy, którymi powinien odznaczać się artysta – rękodzielnik. Jedną z form terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną jest terapia zajęciowa polegająca na uczestnictwie w warsztatach artystycznych. Pojawia się pytanie, czy osoby niepełnosprawne intelektualnie są w stanie podołać takiemu wyzwaniu jakim jest działalność rękodzielnicza? Każdy żyjący człowiek posiada pewne ograniczenia, ale także możliwości. Każdy człowiek, a więc i ten niepełnosprawny intelektualnie, takie możliwości posiada. Nie ma więc osób z niepełnosprawnością intelektualną, które nie miałyby żadnych zalet, żadnych umiejętności, choćby potencjalnych. Najważniejsze jest to, aby te mocne strony jednostki odkryć, a potem je pieczołowicie pielęgnować i stymulować. Nasza innowacja pedagogiczna wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach. Polegać będzie na prowadzeniu wspólnych warsztatów tworzenia form przestrzennych za pomocą różnych metod rękodzielniczych. Umożliwią one rozwijanie umiejętności manualnych poprzez korzystanie z wielu technik rękodzielniczych. Uczestnicy  inspiracji do swoich prac będą szukać w tradycji lub historycznych formach, modelach, dekoracjach i stylach. Udział w warsztatach wpłynie na rozwój twórczy uczestników i  indywidualny wyraz ich artystycznej ekspresji. W trakcie zajęć będziemy starać się, aby tworzone przedmioty były niepowtarzalne, aby były oryginalne i posiadały swój własny styl.
Nauczyciele odpowiedzialni za wdrożenie innowacji: Małgorzata Majka, Beata Waśniowska, Beata Banaś.

Obrazy z szyszek

Szyszki to prawdziwe wyzwanie dla wyobraźni. Można z nich zrobić przepiękne florystyczne dekoracje. Stąd pomysł, aby kolejne warsztaty w ramach innowacji „Arcydzieła rękodzieła”

czytaj