Pobawmy się razem

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „POBAWMY SIĘ RAZEM”

Aby skutecznie wspomagać rozwój naszych uczniów i we wszystkich sferach od listopada 2015 roku realizujemy w naszej szkole innowację pt.„Pobawmy się razem” czyli zajęcia muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. W realizacji innowacji biorą udział uczniowie klasy II szkoły podstawowej oraz dzieci z niepublicznego specjalnego punktu przedszkolnego Teraz MY w Wieliczce. Dzięki integracji z innymi dziećmi uczniowie naszej szkoły poznają nowych kolegów, uczą się akceptacji i tolerancji wobec młodszych, mniej sprawnych kolegów, którzy być może staną się ich nowymi przyjaciółmi.
Zabawa odgrywa ważną rolę w życiu dziecka, szczególnie w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Kształtuje ona charakter dziecka oraz wyrabia postawę do świata i ludzi. Dziecko podczas swojej zabawy, zdobywa doświadczenia, które go przygotowują do późniejszych zadań zarówno edukacyjnych jak i życiowych. Zabawa wywołuje zaciekawienie, pobudza do działania, pozwala poznawać i odkrywać świat poprzez zaangażowanie zmysłów, rozwija pomysłowość. Zabawy integrują grupę i są skuteczną metodą nauczania oraz wychowywania, uczą współżycia i rozwijania zdolności do nawiązywania kontaktów i komunikacji interpersonalnej. Uczą reguł zachowania społecznego, rozładowania napięcia, radzenia sobie ze stresem i zniechęceniem. W czasie zabawy dziecko lepiej poznaje siebie. Uczy się rozwiązywać problemy, przezwyciężać trudności, a także odnosić sukcesy. Ważne jest, aby dzieci, już od najmłodszych lat, jak najlepiej orientowały się w tym co dobre i co złe, potrafiły się zgodnie bawić i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, szkole i na ulicy.
Dlatego też, aby umożliwić uczniom lepsze funkcjonowanie w grupie, naukę porozumiewania się z dorosłymi i innymi dziećmi, nauczyć zgodnego funkcjonowania w zabawie i w sytuacjach zadaniowych, zaprosiliśmy do współpracy i wspólnej zabawy przedszkolaki z placówki „Teraz my”.
Cele innowacji:

 • integracja uczniów klasy II szkoły podstawowej w Zespole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce oraz dzieci z Punktu Przedszkolnego TERAZ MY
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do grupy oraz wzajemnej współpracy
 • wzmacnianie poczucia wartości dzieci – pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego “Ja” i
 • zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa,
 • usprawnianie motoryki dużej i małej,
 • identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych, próba radzenia sobie w sytuacjach dla dzieci nowych bądź trudnych
 • obniżenie poziomu stresu, napięcia emocjonalnego, nadpobudliwości psychoruchowej,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • rozładowanie energii,
 • wzbudzenie poczucia zaangażowania oraz radości ze wspólnie wykonywanych zadań,
 • rozwijanie pewności siebie,
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
 • wdrażanie do przestrzegania przez dzieci umów i zasad fair play podczas zajęć
 • doskonalenie umiejętności organizacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych.

Metody wykorzystywane podczas zajęć to : metoda ruchu rozwijającego V.Sherborne, pedagogika zabawy oraz elementy muzykoterapii
Autorzy innowacji: Dorota Dziadusz i Renata Zawora

Teraz My

W chłodny, listopadowy dzień po raz kolejny przybyły do naszej szkoły dzieci z punktu przedszkolnego TERAZ MY, które razem z naszymi uczniami z klasy III L bawiły się razem na sali gimnastycznej,

czytaj

Zabawy z maluchami

W majowy dzień po raz kolejny przybyły do naszej szkoły dzieci z punktu przedszkolnego TERAZ MY , które razem z naszymi uczniami z klasy II L bawili się razem na sali gimnastycznej a następnie w sali integracji sensorycznej.

czytaj

Bawimy się wesoło

Za nami kolejne spotkanie z maluchami, które przyjechały do nas w deszczowy poranek, 28 kwietnia. Rzuty do celu, zbijanie kręgli, jazda na deskorolce, przechodzenie przez tunel

czytaj

Pobawmy się

13 stycznia odbyło się kolejne spotkanie przedszkolakami Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego „Teraz my” w Wieliczce w ramach innowacji pedagogicznej „POBAWMY SIĘ .

czytaj