“CzytAACze”

„CzytAACze – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych użytkowników AAC poprzez czytanie uczestniczące w grupie rówieśników”

Założeniem innowacji pedagogicznej w ramach komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC) jest wielokierunkowe oddziaływanie na dziecko w celu podniesienia jego kompetencji komunikacyjnych. Celem autorów innowacji jest usprawnianie umiejętności komunikacyjnych uczestników poprzez stwarzanie takich sytuacji, w których uczniowie niemówiący mieliby możliwość podnoszenia swojej samooceny, pewności siebie oraz przełamywania barier i stereotypów na temat osób niemówiących. W świadomości środowiska pozaszkolnego istnieje przekonanie , iż czytać mogą tylko osoby, które znają litery. Poprzez tą innowację chcemy zmienić ten stereotyp i pokazać, że czytać aktywnie mogą osoby niemówiące, nieposiadające umiejętności czytania literowego.
Cele szczegółowe:

 • utrwalenie już znanych gestów i symboli Makaton oraz PCS/Mówik
 • wprowadzenie nowych gestów i symboli Makaton oraz PCS/Mówik
 • wyposażenie uczniów w narzędzia do komunikacji
 • rozwijanie umiejętności społecznych uczniów
 • wypracowanie sposobów i schematów działań sprzyjających rozwojowi umiejętności komunikacyjnych uczniów
 • budowanie wspólnego pola uwagi,
 • rozwijanie naprzemienności działań
 • stwarzanie dziecku możliwości bycia sprawcą sytuacji
 • dostarczanie naturalnego kontekstu do posługiwania się symbolami wykorzystywanymi do komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • rozwijanie funkcji komunikacyjnych: proszenia, odmawiania, zadawania pytań, komentowania,
 • nauka nowych pojęć, wzbogacanie wiedzy
 • budowanie motywacji do nauki czytania
 • wprowadzenie w reguły dialogu – naprzemienność
 • poszerzanie zasobu słownika dzieci o nowe kategorie tematyczne
 • kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi współpraca z instytucją – Przedszkolem nr 5 w Wieliczce w celu przełamywania barier i stereotypów na temat osób niemówiących oraz integracji uczniów ze środowiskiem lokalnym

Czytanie uczestniczące nazywane inaczej ,,aktywnym czytaniem” to nic innego jak głośne czytanie tekstu z zaangażowaniem językowym dzieci. Dziecko powtarza stały fragment tekstu, który przewija się w książeczce, jak refren w piosence i w zależności od swoich możliwości psychomotorycznych powtarza samodzielnie ten fragment lub korzysta z komunikatora, na którym nagrany został wcześniej fragment tekstu.

Innowacja przewiduje naukę praktycznego zastosowania AAC poprzez trening umiejętności społecznych w środowisku lokalnym, z zastosowaniem urządzeń wysokiej technologii.

Uczestnikami innowacji są uczniowie Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce, korzystający z komunikacji alternatywnej oraz wspomagającej.

Zajęcia z czytania uczestniczącego odbywają się w bibliotece szkolnej oraz w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Wieliczce.

Osoby prowadzące zajęcia: Marta Paczka, Agnieszka Cichoń, Dorota Stachowicz, Katarzyna Słowiak, Justyna Pawelec, Joanna Szostak, Katarzyna Socha.

GadAACze

„Milczenie spowodowane brakiem mowy nigdy nie jest złotem. Wszyscy mamy potrzebę porozumiewania się i kontaktowania ze sobą nawzajem – nie tylko jednym sposobem, lecz na wszystkie możliwe sposoby. Jest to podstawowa ludzka potrzeba, podstawowe ludzkie prawo. Co więcej, jest to podstawowa ludzka siła.” (Williams, 2000)

czytaj

Wizyta w przedszkolu

Za nami kolejne spotkanie w ramach realizowanej innowacji – ,,CzytAACze – rozwijanie kompetencji komunikacyjnych użytkowników AAC poprzez czytanie uczestniczące”.

czytaj

Z AAC na lody

Wyjście na lody było już ostatnią w tym roku szkolnym wycieczką, podczas której, mogliśmy wypróbować nasze umiejętności komunikacyjne w codziennym życiu społecznym.

czytaj

Z AAC w sklepie

Uczestnicy innowacji „Z AAC w świat” zawsze bardzo czekają na kolejne wyjście i możliwość skomunikowania się z nowymi osobami.

czytaj

Z AAC na poczcie

Kiedy tylko do Wieliczki zawitała ładna pogoda, uczniowie biorący udział w innowacji pedagogicznej „Z AAC w świat!” wybrali się trenować swoje umiejętności komunikacyjne

czytaj