GadAACze

„Milczenie spowodowane brakiem mowy nigdy nie jest złotem. Wszyscy mamy potrzebę porozumiewania się i kontaktowania ze sobą nawzajem – nie tylko jednym sposobem, lecz na wszystkie możliwe sposoby. Jest to podstawowa ludzka potrzeba, podstawowe ludzkie prawo. Co więcej, jest to podstawowa ludzka siła.”
(Williams, 2000)

W związku z tym, że październik był miesiącem AAC, warto wspomnieć, iż w naszej szkole od bieżącego roku szkolnego odbywają się zajęcia dodatkowe z zakresu AAC (komunikacji alternatywnej i wspomagającej) pod nazwą „GadAACze”. Są one adresowane do uczniów niemówiących lub potrzebujących komunikacji wspomagającej. Uczestnicy zajęć systematycznie doskonalą nabyte kompetencje komunikacyjne, generalizując je w nowym środowisku, ale też nabywają nowe umiejętności, takie jak: umiejętność współdziałania, oczekiwania na swoją kolej, uczestnictwa w dialogu, rozumienia mowy, udzielania odpowiedzi, komentowania, zadawania pytań, koncentracji uwagi. Ponadto kształtują poczucie sprawstwa i wzmacniają intencję komunikacyjną oraz poszerzają swój zakres słownictwa. Podczas zajęć użytkownicy AAC mają okazję porozmawiać ze sobą, czy to przy pomocy książek do komunikacji, tabletów, komunikatorów, czy tablic tematycznych. Proponowane aktywności motywują ich do spontanicznych interakcji, komentarzy, zadawania pytań. W trakcie zajęć uczniowie między innymi grają w gry planszowe i interaktywne, biorą udział w czytaniu uczestniczącym, rozwiązują zagadki, opowiadają o sobie. Wzajemne interakcje i możliwość wypowiedzenia się dają im mnóstwo radości i satysfakcji jako pełnoprawnych – choć niemówiących, ale mimo wszystko komunikujących się – uczestników dialogu.

Opracowały: A.Cichoń, J.Szostak

 

Facebooktwitter