Most pokoleń

„Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20, czy 80 lat.
Kto kontynuuje naukę pozostaje młody.
Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym”.

 „Most pokoleń – działajmy razem i uczmy się od siebie!”

Innowacja realizowana będzie w roku szkolnym 2018/2019. Wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom dwóch grup społecznych: dzieci niepełnosprawnych i seniorów. Ma na celu zapobieganie izolacji społecznej poprzez wskazywanie sposobów współpracy seniorów z młodzieżą oraz umacnianie kontaktów międzyludzkich. Starość stanowi najbardziej zróżnicowaną fazę ludzkiego życia – zależy bowiem od przebiegu poprzednich etapów życia; jest przez to niepowtarzalna i związana z ogromnym jednostkowym i unikatowym doświadczeniem. To właśnie szeroko pojmowane doświadczenie życiowe, tj. rożnego rodzaju umiejętności praktyczne, działania artystyczne, wspomnienia i chęć dzielenia się nimi, rozległe spektrum widzenia świata oraz spokój, pogoda ducha i radość życia są tym, co seniorzy mogą i chcą ofiarować społeczeństwu.
Działania podjęte w trakcie innowacji umożliwią przekazywanie tego bogactwa doświadczeń młodszej części społeczeństwa. Jednocześnie dla młodzieży uczącej się w naszej szkole spotkania z seniorami będą nie tylko czasem nauki i czerpania z niekończących się źródeł wiedzy. Założeniem innowacji jest także możliwość przekazywania pewnych umiejętności seniorom, za czym idzie kształtowanie poczucia własnej wartości, przydatności społecznej i samoakceptacji u uczniów naszej szkoły. Wzajemna współpraca, zrozumienie środowiska i jego specyfiki prowadzić ma do umocnienia szacunku i życzliwości względem każdego z partnerów innowacji. Ideą wiodącą innowacji jest budowanie i wzmacnianie pozytywnych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz wychodzenie z grupy zagrożonej izolacją społeczną.

Nauczyciele odpowiedzialni za wdrożenie innowacji: Małgorzata Majka, Katarzyna Majcherczyk, Kinga Biel i Renata Zawora.