samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski

Przewodniczący

Kamil Kozub

Zastępca Przewodniczącego

Tomasz Baran

Sekretarz

Kacper Adamski