XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Światowy Dzień Tabliczki mnożenia każdego roku realizujemy pierwszy piątek października. Tak też było tego roku. Świetną znajomość tabliczki mnożenia pokazali uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy naszej szkoły. Akcja została podzielona na dwie części (2 godziny lekcyjne). Pierwsza część polegała na przypomnienie tabliczki mnożenia przez uczniów klas 5L i 7L poprzez rozwiązywanie różnych zadań z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, kart pracy, quizu. Druga część natomiast na krótkich „egzaminów” z tabliczki mnożenia, rolę egzaminatorów pełnili uczniowie klasy 5L i 7L, którzy sprawdzali wiedzę z mnożenia u nauczycieli, pracowników szkoły, jak również u kolegów i koleżanek szkolnych. Każdy z nich wykazał się znakomitą znajomością tabliczki mnożenia, dzięki czemu otrzymał certyfikat. Obchody „Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia” wzbudziły w uczniach, jak również wśród
nauczycieli wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Egzaminatorzy: uczniowie klasy 5L i 7L.
Koordynatorzy: J. Rosół, J. Bielak.

Facebooktwittergoogle_plus