“Błyszcząca zima” – konkurs logopedyczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Logopedycznym –„Błyszcząca zima” uczniów Zespołu Szkół im. B. A. Kosiby. Celem konkursu jest propagowanie poprawnej wymowy, a także prezentacja umiejętności plastycznych uczniów, rozwijanie inwencji twórczej, sprawności manualnej i wyobraźni, bogacenie zasobu słownictwa i umiejętności wypowiedzi.
Uczestnicy mają za zadanie wykonać pracę plastyczną – tematyka zimowo-świąteczna, zawierającą elementy z trudnymi głoskami (sz, ż, cz, dż, r) np. aniołeczki, saneczki, łyżwy, narty, reniferki, gwiazdeczki, choineczki itp.
Uczestnik opowiada poprawnie, co znajduje się na jego pracy, stara się budować ładne zdania i prawidłowo wymawiać głoski w wyrazach. Technika jest dowolna, format dowolny.Prace należy składać do 10 grudnia 2021r.
Każdą pracę konkursową należy opisać na odwrocie według wzoru poniżej:
Imię i nazwisko dziecka/klasa

Rozdanie nagród odbędzie się w grudniu po Jasełkach w wykonaniu uczniów Zespołu
Szkół.
Organizatorzy: Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce – Dorota Stachowicz, Katarzyna Słowiak, Natalia Bełz, Katarzyna Zielińska.

Facebooktwittergoogle_plus