„Walka koguta z kotem”

„Walka koguta z kotem, czyli muzealna lekcja przyrody” to temat kolejnych warsztatów edukacyjnych zorganizowanych przez Muzeum Narodowe w Krakowie w ramach programu „Kultura dostępna”, w których udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Tym razem gościliśmy w Ośrodku Kultury Europejskiej EUROPEUM – jednej z filii Muzeum Narodowego mieszczącej się w budynku starego Spichlerza. Ekspozycja sztuki europejskiej w EUROPEUM prezentuje wybitne dzieła malarstwa i rzeźby zachodnioeuropejskiej. W trakcie zajęć dzieci oglądając wspaniałe dzieła wielkich mistrzów przypomniały i utrwaliły sobie wiadomości dotyczące pór roku oraz natury – świata roślin i zwierząt. Dowiedziały się również co to jest pejzaż, scena rodzajowa i animalistyczna. W warsztatach wzięli udział uczniowie klasy 6L, 3Gż oraz 2PP.

Opracowała: Małgorzata Majka

Facebooktwittergoogle_plus