Uczymy się i bawimy w domu – propozycje zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

Ćwiczenia i zabawy ruchowe – OPOWIEŚCI RUCHOWE

Dziś proponujemy udział w opowieści ruchowej „Wiosenny spacer”. Rodzic czyta opowieść, a dziecko ilustruje jej treść odpowiednim ruchem. Oczywiście wszystkie ćwiczenia motoryczne dostosowujemy do możliwości dziecka. Zapraszamy do zabawy.

Dzieci wyszły na spacerek, szły ścieżką pośród łąki, na której wysoko rosła trawa (przykłady ćwiczeń ilustrujących treść: dzieci maszerują w miejscu, wysoko podnosząc kolana; rodzic unosi nogi dziecka leżącego; dziecko siedzące na pufie unosi z pomocą rodzica nogi, itp.).
Szukały oznak wiosny rozglądając się wokół siebie – raz w prawo, raz w lewo, znów w prawo i w lewo (dziecko z pomocą rodzica porusza głową w prawą i lewą stronę – w celu większej motywacji do wykonania zadania można zastosować bodziec dźwiękowy, umieszczając źródło dźwięku – np. dzwoneczek, raz przy prawym, raz przy lewym uchu dziecka, itp.).
Na ścieżce leżał gruby konar drzewa, dzieci musiały go przekroczyć (dziecko musi ominąć przeszkodę, np. kij do miotły lub skakankę ; rodzic unosi nogi leżącego dziecka; dziecko siedzące na pufie unosi z pomocą rodzica stopy, itp.).

Wtem zerwał się gwałtowny wiatr i zakołysał koronami nieopodal rosnących drzew (dzieci zatrzymują się i naśladują rękoma ruch drzew; rodzic unosi dłonie dziecka do góry i porusza nimi, itp.).

Wiatr tak zgiął gałęzie drzew, że dzieci musiały iść na kolanach pod nimi (dzieci przechodzą przez tunel; rodzic przykrywa dziecko kocem; rodzic ciągnie leżące na kocu dziecko itp.).

Spadł deszcz i powstały kałuże. Zadowolone dzieci przeskakiwały je ze śmiechem (dzieci obunóż przeskakują przeszkody – np. ręcznik; rodzic przenosi dziecko nad przeszkodą, chwytając je „pod pachy” itp.).

Słońce szybko wysuszyło mokrą trawkę i zmęczone dzieci kładą się na kocu, aby odpocząć (rodzic masuje delikatnie nogi i ręce dziecka leżącego na materacu, słuchając jednocześnie odgłosów przyrody – https://www.youtube.com/watch?v=vY6wBDCBtzU.

Opracowała: I.Winiszewska

Facebooktwittergoogle_plus