Apel Niepodległości

Polska – to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska – Ojczyzna…
Kraina, która się w sercu zaczyna.
(R. Przymus)

Te wzruszające słowa rozpoczęły tegoroczny apel upamiętniający 96 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W programie artystycznym znalazły się projekcje przypominające o pięknie naszej Ojczyzny oraz dokumentujące odwagę i bohaterstwo powstańców, ułanów raz żołnierzy obydwu wojen światowych, którzy oddali za wolność kraju swoje życie. Nie zabrakło szczypty historii – wspomnienia rozbiorów, postaci Józefa Piłsudskiego czy poloneza i mazura łączących niegdyś rozdarty naród. Widzowie mogli zobaczyć wzruszające sceny pożegnań matek z synami idącymi w bój i wysłuchać utworów poetyckich obrazujących chwile tragedii i chwały. Była także możliwość włączenia się w utrwalanie polskiej tradycji i wspólne odśpiewania „Szarej piechoty”. Uroczystość zakończył apel poległych, podczas którego społeczność naszej szkoły oddała hołd niezłomnym obrońcom Ojczyzny.
Uroczystość przygotowały panie A. Romańska, K. Majcherczyk, E. Turakiewicz, J. Bielak, A. Bernacka wraz z uczniami klas gimnazjalnych oraz klasy IV-VI SP.

Opracowała: K. Majcherczyk
Zdjęcia: M. Mikołajczyk

Facebooktwittergoogle_plus