„Moja szkoła dawniej i dziś” – konkurs plastyczny

W roku 2021 Zespół Szkół im. Brata A. Kosiby w Wieliczce obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów oraz uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym „Moja szkoła dawniej i dziś”.
Celami konkursu są:
1. Poznawanie i popularyzacja wiedzy związanej z historią, tradycjami i teraźniejszością szkoły oraz uczczenie jubileuszu 50- lecia szkoły.
2. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami 50-lecia szkoły poprzez łączenie wiedzy historycznej i wyobraźni plastycznej.
3.Pogłębianie poczucia tożsamości ze szkołą.
4. Promowanie obchodów 50-lecia szkoły w regionie.
Adresaci konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 Specjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Wieliczce. Prace na konkurs uczestnicy mogą wykonać w domu z pomocą Rodziców lub na zajęciach w szkole.
Zasady uczestnictwa:
Zadaniem uczestników konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej w formie kolażu (autorem pracy może być jedna osoba), w której wykorzystać można zdjęcia budynków będących siedzibą naszej szkoły na przestrzeni minionych 50 lat. Technika kolażu jest idealna do zestawienia ze sobą zaskakujących, czy często przeciwstawnych elementów. Szeroki wachlarz materiałów papierowych jaki uczestnicy konkursu mogą wykorzystać (na przykład wycinki z gazet, plakatów, obrazki, zdjęcia, malowane lub narysowane elementy na papierze, wydruki, kawałki tapet) jest stworzony do tego, aby takie prace powstały.
Zachęcamy, aby wykorzystać nadchodzący czas wiosny i wybrać się na spacer po Wieliczce szlakiem historii naszej szkoły. Pomoże Wam w tym spis miejsc, które powinniście odwiedzić (patrz Przewodnik). Zachęcamy, aby w trakcie spacerów wykonać samodzielnie zdjęcia, które wykorzystacie w Waszej pracy.
Format prac – A3.
Każda praca konkursowa powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą imię, nazwisko i klasę uczestnika/oddział rewalidacyjno –wychowawczy.
Termin składania prac:
Na Wasze kolaże czekamy do dnia 31 maja 2021 roku (prace prosimy zostawiać w sekretariacie szkoły).

Jury:
Nadesłane prace oceni profesjonalne jury, w skład którego wejdzie Dyrekcja Szkoły, nauczyciele przedmiotów artystycznych oraz artysta – plastyk.
Kryteria oceny prac:
– walory artystyczne takie jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania
– oryginalne podejście do tematu
– samodzielność pracy
Nagrody:
Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!
Nagrody rzeczowe zostaną przyznane za pierwsze 3 miejsca w następujących kategoriach:
– uczniowie klasy 1-3 szkoły podstawowej
– uczniowie klasy 4-8 szkoły podstawowej
– uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy
– uczestnicy zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
Przewiduje się możliwość przyznania wyróżnień.
O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują do dnia 11 czerwca 2021 roku, informacja ta będzie również dostępna na stronie internetowej szkoły
Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.

Organizatorki konkursu:
M. Majka, J. Koszler, B. Banaś

Facebooktwitter