„Muzealne wspomnienia”

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka już od wielu lat współpracuje z Zespołem Szkół im. Brata Alojzego Kosiby i jest to współpraca bardzo owocna .
Wszystko zaczęło się w 2012 roku, kiedy po rozpoczęciu przeze mnie pracy w Dziale Edukacji Muzeum, postanowiłam stworzyć projekt edukacyjny zatytułowany „Muzeoterapia”. Projekt ten miał na celu ”otworzyć” bramy Muzeum dla osób, które z różnych względów nie mogły korzystać z tradycyjnej oferty. Jednym z elementów „Muzeoterapii” był program „Krok w solną przygodę” opracowany w 2016 roku dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnym wieku. Zakładał zarówno zwiedzanie naszych muzealnych ekspozycji – w Zamku Żupnym oraz na III poziomie Kopalni Soli, jak i różnorodne warsztaty edukacyjne. Aby skonsultować swój pomysł, nawiązałam bliższą współpracę z dyrekcją i nauczycielami Zespołu Szkół. Ich pomoc i uwagi merytoryczne do proponowanego przeze mnie programu okazały się bardzo cenne. Pierwsze zajęcia w ramach „Kroku w solną przygodę” były również „testowane” przez wspaniałych uczestników – uczniów w różnym wieku. Dzięki ich uwagom i emocjom, które towarzyszyły im podczas zajęć, mogłam dopracować program i sprawić, że stał się ciekawszy i bardziej dopasowany do potrzeb różnorodnych odbiorców. Program z sukcesem działa do dziś.

Zajęcia w ramach programu “Krok w solną przygodę”

Nasza współpraca nie zakończyła się na tym etapie. Wielokrotnie potem zapraszaliśmy uczniów wraz z nauczycielami do udziału w różnorodnych akcjach i programach, takich jak na przykład:
„Integracyjne Warsztaty Artystyczne w Muzeum” – podczas których utalentowani uczniowie mogli wykonać nietypowe prace plastyczne pod kierunkiem zaproszonych przez nas artystów, równocześnie współpracując z uczniami pełnosprawnymi z innych szkół. Inspiracją do twórczości były zbiory naszego Muzeum.
„Jajo z soli zdobimy do woli” – to program towarzyszący 20-leciu konkursu na „Najpiękniejszą pisankę z soli”. W ramach współpracy uczniowie pod kierunkiem nauczycieli wykonali przepiękne ozdoby z filcu, dzięki którym powstały niesamowite wiklinowe pisanki na dziedzińcu Zamku Żupnego.

Wiklinowa pisanka ozdobiona przez uczniów naszej szkoły

Odbyły się również konsultacje społeczne wśród pedagogów specjalnych dotyczące rozwoju Zamku pod kątem udostępniania swojej oferty osobom z różnymi niepełnosprawnościami w przyszłych latach.
Uczniowie pod opieką nauczycieli aktywnie i regularnie uczestniczyli także w Koncertach umuzykalniających przygotowanych i prowadzonych przez artystów z Filharmonii Krakowskiej, odbywających się cyklicznie w Sali Gotyckiej Zamku Żupnego.

Muzyczny poranek w Zamku Żupnym

Współpracowaliśmy również w ramach organizowanego przez szkołę ogólnopolskiego konkursu „Uroki naszej okolicy”. W ramach nagrody w tym konkursie, uczestnicy z całej Polski mogli zwiedzić Zamek Żupny lub wziąć udział w zajęciach edukacyjnych w podziemnej ekspozycji Muzeum.
Okres pandemii sprawił, że w ostatnim czasie nasza współpraca przeniosła się do sieci. I tak rozpoczęły się lekcje online – podczas, których mogliśmy przybliżać tematy, zarówno te związane z solą i naszym Muzeum- na przykład „Słone złoto”, gdzie uczniom udało się wyhodować przepiękne solne kryształy, jak i artystyczne – na przykład. „Monotypia- czyli sztuka jednego odbicia”.

Warsztaty online w okresie nauki zdalnej

Jak widać, na przestrzeni lat współpraca między Muzeum, a szkołą była bardzo różnorodna. Jako edukator zawsze chętnie nawiązuję kontakt z nauczycielami, ponieważ nigdy nie spotkałam się z odmową i niechęcią z ich strony. Wręcz przeciwnie – entuzjazm i zaangażowanie pedagogów w swoją pracę jest bardzo widoczny. A wspólne działania dają również siłę i chęć do dalszej pracy muzealnikom.

Magdalena Gawrońska

Autorką wspomnień jest pani Magdalena Gawrońska – kierownik Działu Edukacji Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, osoba niezwykle serdeczna, życzliwa i otwarta na potrzeby dzieci niepełnosprawnych, pomysłodawczyni nowatorskich metod pracy stosowanych w pedagogice muzealnej, każde organizowane przez Nią spotkanie było impulsem do pobudzenia możliwości poznawczych, kreatywności oraz wrażliwości artystycznej naszych uczniów.

Facebooktwitter