“Wspomnienie na 50. lecie Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce (1971-2021)”

Współpracę z Zespołem Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce nawiązałam w 2006 r., w związku z Jej Jubileuszem 35. lecia działalności (1971-2006). Zaprosiłam szkołę do współudziału w organizacji 108 spotkania z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”. Wspomnę, że pierwsze spotkanie z tego cyklu odbyło się 28.01.1998 r. w Wieliczce, w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka w sali „Magistrat” przy ul. Powstania Warszawskiego 1 w ostatnią środę miesiąca o godzinie 16.00-tej. Kolejne spotkania „Wieliczka-Wieliczanie” organizowałam cykliczne jak wyżej. Spotkania grudniowe były organizowane z serii: „Wielickie rodziny. We dwoje 50 lat i więcej”. Od jesieni 1999 r. spotkania przygotowywałam, prowadziłam i pisałam o nich w prasie samodzielnie jako kierownik Działu Regionalnego w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce i prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”. Na 27. 12. 2006 r. zaplanowałam czwarte spotkanie z serii „Wielickie rodziny. We dwoje 50 lat i więcej”, z udziałem przedstawicieli rodzin: Janczewskich – Józef Janczewski, Pelców – Krzysztof Pelc, Wiązownickich – Maria Gawęda, Anny i Maksymiliana Ptaszników z Węgrzc Wielkich, którzy w 2006 r. obchodzili 50. lat małżeństwa. Przed spotkaniem przygotowałam pismo do Barbary Skupień, Dyrektor Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce podpisane przez Zofię Hankus-Wszołek, Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce i przez siebie zapraszające rodzinę szkolną Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce do zaprezentowania szkoły na 108 spotkaniu „Wieliczka-Wieliczanie”. Iwona Włodarczyk zgłosiła, że na spotkaniu z prelekcją zatytułowaną „Szkoła drugim domem” wystąpią Małgorzata Majka i Maria Włodarz, nauczycielki tej szkoły.

Spotkanie z cyklu “Wieliczka – Wieliczanie” – “Wielickie rodziny”

Przygotowałam afisze i zaproszenia na to spotkanie w wersji drukowanej. 27 grudnia w sali „Magistrat” zgromadziły się 134 osoby. Wśród nich byli laureaci IV. konkursu plastycznego pt. „Moja rodzina i jej korzenie”, uczniowie szkół podstawowych z Gminy Wieliczka, którym wręczyłam dyplomy i nagrody. W sali były wystawione ich prace, które przed spotkaniem cieszyły się dużą oglądalnością. Na estradzie znajdowała się choinka udekorowana kolorowymi bańkami i oświetleniem. Ponieważ spotkanie było w okresie po Świętach Bożego Narodzenia a przed Nowym Rokiem, gościem szczególnym tego spotkania był ksiądz Józef Jakubiec, kustosz Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie – Nowym Bieżanowie, i proboszcz tej parafii, który przed wygłoszeniem prelekcji pt. „Musicie wygrać walkę o rodzinę” – słowa Ojca Św. Jana Pawła II” pobłogosławił opłatki, którymi zebrani łamali się składając sobie życzenia. Agnieszka Korczyńska z córkami Magdaleną i Anną oraz Przemysław Butrym z synami: Jerzym, Sławomirem, Wawrzyńcem wystąpili ze śpiewem kolęd i pastorałek przy akompaniamencie organów. Uczestnicy spotkania dołączyli w śpiewie do artystów. W ten sposób wszyscy zebrani doświadczyli wspólnoty wieliczan w Wieliczce w domu jakim stał się Urząd Miasta i Gminy Wieliczka. Za stołem prezydialnym usiedli Barbara Skupień, Henryk Gawor, wiceburmistrz Miasta i Gminy Wieliczka i wyżej wymienieni prelegenci, którzy kolejno wygłaszali prelekcje i autorka niniejszego tekstu. Następnie był czas na zadawanie pytań przez słuchaczy. Uczestniczyła w spotkaniu także Bożena Prochwicz, nauczycielka Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby. Po spotkaniu przesłuchując zapis jego przebiegu na taśmie magnetofonowej napisałam relację ze spotkania. Prelegenci przesłali mi przez internet teksty prelekcji. Całość zebrałam, uzupełniłam zdjęciami i opublikowałam w zeszycie nr 53 serii wydawniczej „Biblioteczka Wielicka” wydanym w 2006 r. z funduszy Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka.

Biblioteczka Wielicka Zeszyt 53 “Wielickie rodziny”

28. 01. 2009 r., jak wyżej, odbyło się 133 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” pt. „70.te narodziny dla Nieba Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby (1855-1939) w roku wielkiego jubileuszu 800. lecia Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka z Asyżu (1209 – 2009). Na wstępie spotkania z programem artystycznym pt. „Pokój i dobro – liryka franciszkańska” wystąpili uczniowie Prywatnego Liceum Ojców Franciszkanów w Wieliczce pod kierunkiem Urszuli Gawlik. Wieliczanin Ignacy Kowalewski wyświetlił nakręcony przez siebie film o Alojzym Kosibie. Z prelekcjami wystąpili: ojciec dr Salezy Brzuszek OFM – „Postać Brata Alojzego Kosiby (1855-1939)”, ojciec Ludwik Kurowski OFM, Honorowy Obywatel Wieliczki i kapelan Kopalni Soli „Wieliczka” – „Sługa Boży Alojzy Kosiba w naszej pamięci”, Adam Marek Panuś, prezes Stowarzyszenia Brata Alojzego Kosiny w Wieliczce, sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka – „Działalność Stowarzyszenia Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce”, Iwona Włodarczyk, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce – „Okoliczności nadania imienia Brata Alojzego Kosiby Zespołowi Szkół nr 5 w Wieliczce 26.02.2002 r.”, Barbara Skupień, dyrektor Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby – „Brat Alojzy Kosiba OFM patronem Zespołu Szkół nr 5 im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce”, ojciec prowincjał Nikodem Gdyk OFM – „Historia Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka z Asyżu”, ojciec Remigiusz Balcerak, proboszcz Parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Wieliczce – „Program obchodów jubileuszu 800.lecia powstania Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka z Asyżu”. W spotkaniu uczestniczyło 120 osób. Relacje ze spotkania napisałam opublikowałam wraz ze zdjęciami w zeszycie nr 78 „Biblioteczki Wielickiej” w którym także znajduje się prelekcje: Iwony Włodarczyk i Barbary Skupień. Zeszyt wydała Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczka w Wieliczce z dotacji na zadanie „Wieliczka-Wieliczanie” przydzielonej przez Urząd Miasta i Gminy Wieliczka.

Biblioteczka Wielicka Zeszyt 78 “Narodziny dla Nieba Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby”

30. 05.2012 r., jak wyżej, miało miejsce 174 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” pt. „50 lat działalności szkolnictwa specjalnego w Wieliczce (1962 – 2012), 40 lat Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce (1971 -2011)”. Na wstępie spotkania z programem artystycznym wystąpili uczniowie Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce: Weronika Cieśla, Patryk Front, Adrian Gąsiorowski, Adrian Hardyn, Jakub Hubicki, Dawid Jania, Piotr Jania, Magdalena Juszczyk, Patrycja Juszczyk, Agnieszka Kapusta, Franciszek Kasprzyk, Konrad Kawecki, Adrianna Kleszczyńska, Piotr Klimczyk, Małgorzata Kmieć, Marcin Kozioł, Iwona Owsianka, Adrianna Pawlik, Kamil Pieprzyk, Jakub Płaneta, Adam Suski, Wiktoria Wojciechowska, Wioletta Zapiór pod kierunkiem nauczycielek: Magdaleny Kozłowskiej i Agnieszki Litewki-Zawiślan. Prelekcje wygłosili: Bożena Prochwicz, dyrektor Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce – „Słowo wstępne”, Małgorzata Majka, nauczycielka w Zespole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce – „Historia i dzień dzisiejszy Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce”, Jacek Juszkiewicz, Starosta Powiatu Wielickiego, Michał Roehlich, prezes Spółki Powiatowy Park Rozwoju – „Przyszłość Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce”. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Józef Szerłomski, Helena Janeczek, Iwona Włodarczyk, byli dyrektorzy tej szkoły oraz Maria Gurgul, Maria Włodarz, Władysław Żołubak, byli nauczyciele tej szkoły. Spotkaniu towarzyszył kiermasz prac plastycznych uczniów. Uczestniczyło w nim 117 osób. Relacje ze spotkania wraz z prelekcjami oraz wypowiedziami uczestników dyskusji napisałam i opublikowałam w zeszycie nr 119 „Biblioteczki Wielickiej” wydanym w 2012 r. przez: Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wieliczce i Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki.

174 spotkanie z cyklu “Wieliczka – Wieliczanie ” – 40 lat Zespołu Szkół im. Brata A. Kosiby w Wieliczce

Podkreślić trzeba, że przy organizacji tych spotkań zawsze miałam pomoc ze strony pracowników Wydziału Kultury Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, Małgorzaty Łyżczarz, która opiekowała się salą „Magistrat” i członków Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, stałych bywalców spotkań, młodzieży zrzeszonej w Kole Młodych Miłośników Starej Wieliczki i Akademickim Kole Wieliczan.
31. 05.2012 r. w Zespole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 40 – lecia Szkoły (1971- 2011) do udziału w której zostałam zaproszona przez dyrektor Bożenę Prochwicz. Rozpoczęto je o godz.9.00-tej mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki. Po mszy św. o godz.11.00-tej przed gmachem szkoły przy ul. Niepołomskiej – na dziedzińcu spotkali się nauczyciele, uczniowie, rodzice uczniów Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby oraz zaproszeni goście. Zebranych przywitała Pani Dyrektor, która uroczystość prowadziła. W programie uroczystości był występ uczniów tej szkoły przed publicznością, wystąpienia gości m.in. Jacka Juszkiewicza, starosty Powiatu Wielickiego, który na ręce Bożeny Prochwicz wręczył okolicznościowy grawer. Uhonorowana w imieniu społeczności szkolnej wręczyła osobom, którzy działają na rzecz Szkoły dyplomy z tytułem „Przyjaciel Szkoły”. Wśród nich byłam i ja. Przytaczam treść dyplomu: „Społeczność Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby przyznaje Pani Jadwidze Dudzie tytuł Przyjaciela Szkoły za bezinteresowną pomoc, życzliwość oraz ogromną ofiarność okazanej naszej szkole.
Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów. Mamy głęboką wiarę i nadzieję, że ta współpraca nadal będzie owocowała i wspomagała naszych uczniów.”

Dyplom Przyjaciela Szkoły dla pani Jadwigi Dudy

Pani Dyrektor, nauczycielom i uczniom serdecznie podziękowałam deklarując dalszą pomoc w razie potrzeby. Uczestniczy uroczystości otrzymali książkę pt. „Monografia Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby 1971 – 2012” (Wieliczka, 2012) opracowaną przez Małgorzatę Majkę.
2. 06.2012 r. o godz.17.00-tej w Wieliczce w Centrum Kultury i Turystyki przy Rynku Górnym 6 odbył się wernisaż wystawy pt. „Co potrafią nasze dłonie?” prac plastycznych uczniów Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.
W 2010 r. podjęłam trud organizacji w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wieliczce konkursu wiedzy dla klas od IV do VI szkół podstawowych pt. „Kim był Alojzy Kosiba (1855–1939)?”. W latach 2010-2016 odbyło się sześć edycji konkursu organizowanych w okresie Wielkiego Postu. Kolejno: I konkurs odbył się 24.03.2010 r. II – 4.04.2011 r., III – 9.03.2012 r, IV – 7.03.2013 r., V –11. 03.2015 r., VI – 22.03.2016 r. Każdorazowo uczestnicy konkursu zwiedzali kościół pw. Stygmatów Św. Franciszka i klasztor Ojców Franciszkanów Reformatów w Wieliczce, gdzie brat Alojzy Kosiba mieszkał, modlił się, służąc Bogu i ludziom przez 60 lat i gdzie spoczywa. Tu słuchali prelekcji o Alojzeczku wygłaszanej przez ojca Ludwika Kurowskiego, początkowo przez kustosza Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Księżnej Wieliczki, potem przez proboszcza ojca Jacka Biegajło. Cennymi były spotkania uczniów pod opieką nauczycieli z bratem Maurycym Kołaczem, kontynuatorem brata Kosiby, który zawsze obdarowywał dzieci cukierkami przypominając im zachowania Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby w stosunku do dzieci, których nazywał „Aniołeczkami”. Konkursowicze byli w kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego i w celi Alojzego Kosiby. Następnie pod moim przewodnictwem szli ulicą Brata Alojzego Kosiby zatrzymując się przed Kuchnią dla ubogich im. Brata Alojzego Kosiby, pomnikiem brata Alojzego Kosiby, dłuta Stanisława Anioła, górnika z wielickiej kopalni. W bibliotece prezentowałam uczniom książki na temat kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów-Reformatów, brata Alojzego Kosiby i oglądali film pt. „Braciszek”, w oparciu o który opisali pracę konkursową, podając przykłady postaw służby względem Boga, ludzi i rozwiązywali krzyżówkę. Prace oceniali członkowie Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”. Dyplomy i nagrody wręczali uczniom, nauczycielkom i szkołom: Jadwiga Duda i Jan Matzke w galowym mundurze górniczym. Po konkursie prowadziłam jego uczestników do placówek w Wieliczce noszących imię Brata Alojzego Kosiby m.in. byli w Zespole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby najpierw w budynku przy ul. Niepołomskiej a następnie w Kampusie Wielickim przy ul. Józefa Piłsudskiego. Tu Panie dyrektor: Barbara Skupień, potem Bożena Prochwicz pokazywały uczniom kącik patrona szkoły, sztandar oraz dyplomy, puchary jakie otrzymała Szkoła za udział w różnych konkursach. Potem wędrowali do Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Brata Alojzego Kosiby przy ul. Wincentego Pola. Wycieczkę kończyliśmy przy Stacji Opieki Caritas im. Brata Alojzego Kosiby przy ul. W. Sikorskiego. Przy organizacji konkursu wspomagał mnie Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, który finansował nagrody oraz Stowarzyszenie Sługi Bożego Brata Kosiby.
Jednym z wydarzeń organizowanych przez Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce jest Festiwal Teatralny „Bajkolandia”, którego pomysłodawczynią jest nauczycielka Magdalena Kozłowska. Pierwszy odbył się w 2008 r. w auli Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce i tu ze względów lokalowych był organizowany do 2013 r. Gdy oddano do użytku Kampus Wielicki od 2014 r. odbywa się w jego sali widowiskowej. Biorą w nim udział klasy młodsze szkół podstawowych, w tym także klasy integracyjne z terenu województwa małopolskiego. Podczas festiwalu niepełnosprawni intelektualnie uczniowie prezentują swoje umiejętności artystyczne prezentując inscenizacje bajek np. „Jaś i Małgosia”, „Czerwony Kapturek”, „Brzydkie kaczątko”, „Królewna śnieżka”, „Calineczka”, „Wiersze, które lubimy” i inne. Na zaproszenie Magdaleny Kozłowskiej reprezentując Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” zasiadałam w jury kilku festiwali obok Bożeny Prochwicz, Marii Włodarz lub Kamili Mokrzyniec z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieliczce wraz z Marią Nawrot, a raz z Marią Gurgul. Podczas obrad jury dogoterapeuta Laura Gallas-Diener z psem Kulą umilała dzieciom siedzącym na widowni czas oczekiwana na wyniki konkursu. Festiwal kończył ogłoszeniem wyników, wręczeniem dyplomów i nagród. Głównym sponsorem Festiwalu był Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce z prezesem Zarządu Edwardem Biernackim, także członkiem Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”
Od 2015 r. Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce co roku jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu fotograficznego dla dzieci niepełnosprawnych p.t. „Uroki naszej okolicy” pod patronatem miesięcznika „Poznaj Swój Kraj”. Na konkurs napłynęły albumy ze zdjęciami z ośrodków z całej Polski. Organizatorką konkursu jest nauczycielka Krystyna Kluska, która co roku zaprasza mnie go jury. W jury zasiadają: dyrektor Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby Bożena Prochwicz, Krystyna Kluska, Ryszard Tatomir, fotograf, członek Stowarzyszenia Twórców Fotoklubu Rzeczpospolitej Polskiej i ja. Konkurs kończył finał – uroczystość ogłoszenia wyników, wręczenia dyplomów, nagród i wycieczka do tężni solankowej w Wieliczce.
Moje wspomnienie – napisane na prośbę Małgorzaty Majki- jest wyrazem uznania dla działalności Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce na rzecz Małej Ojczyzny Wieliczki. Niech ono służy Wam i przekazuje następcom to, co najważniejsze i najpiękniejsze w działalności Regionalistów: Miłość do Boga i Ojczyzny.
Jadwiga Duda

Przypisy:
1. Małgorzata Majka i Maria Włodarz, „Szkoła drugim domem” w: Jadwiga Duda, „Biblioteczka Wielicka”, zeszyt nr 53, pt. „108 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie” z serii: „Wielickie rodziny (4) We dwoje 50 lat i więcej…” pt. „Anna i Maksymilian Ptasznikowie oraz rodziny: Janczewskich, Pelców, Wiązownickich”., str. 24- 28 (Wydawnictwo: Urząd Miasta i Gminy Wieliczka, 2006 r.)( foto. )
2. Barbara Skupień, „Brat Alojzy Kosiba OFM patronem Zespołu Szkół nr 5 im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce” w: Jadwiga Duda „Biblioteczka Wielicka”, zeszyt nr 78, pt. „133 spotkanie z cyklu „Wieliczka – Wieliczanie” pt. „70.te narodziny dla Nieba Sługi Bożego Brata Alojzego Kosiby (1855-1939) w roku wielkiego jubileuszu 800. lecia Zakonu Braci Mniejszych św. Franciszka z Asyżu (1209 – 2009)”, str. 22 Wydawnictwo Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce, 2008 r.). (foto.)
3. Jacek Juszkiewicz, Małgorzata Majka, Bożena Prochwicz, Michał Roehlich – ww. prelekcje w: Jadwiga Duda „Biblioteczka Wielicka” zeszyt 119 str. 1-40 (Wydawnictwo: Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce, Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” , 2012 r.) (foto.)

Autorką wspomnień jest pani Jadwiga Duda – przez wiele lat zawodowo związana z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Wieliczce, pomysłodawczyni cyklu spotkań “Wieliczka – Wieliczanie”, niestrudzona animatorka wielu wydarzeń w Klubie Przyjaciół Wieliczki, a także niezrównana tropicielka historii rejonu wielickiego i jego mieszkańców.

Facebooktwitter