„Z kulturą mi do twarzy” – podsumowanie projektu edukacyjnego

Uczniowie klas 7U, 7L i 2PP brali w roku szkolnym 2023/24 udział w Międzynarodowym Programie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Wśród najważniejszych celów programu znalazło się wprowadzanie uczniów w świat wartości – w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele), wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej oraz formowanie poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Cele te zostały osiągnięte poprzez udział uczniów w wycieczkach tematycznych, umożliwianie młodzieży czynnego udziału w szeroko rozumianej kulturze, przeprowadzenie innowacyjnych lekcji. Pod opieką wychowawczyń uczniowie zrealizowali kilkadziesiąt zadań z czterech modułów tematycznych: W krainie muz, Tu jest moje miejsce,
Kocham, lubię, szanuję i Kultury świata. W ramach realizacji zadań młodzież uczestniczyła w lekcjach muzealnych i galeryjnych oraz warsztatach tematycznych. Wszystkie podjęte pod opieka nauczycielek zadania budziły entuzjazm młodzieży. Na stronie naszej szkoły na bieżąco zamieszczano informacje dotyczące wybranych realizacji zadań m.in. relacje z cyklu spotkań w muzeum Manggha poświęconym krajom wschodu – Japonii, Chinom i Korei, wspomnienia z wycieczek do krakowskich muzeów i galerii czy sprawozdania ze spotkań z seniorami oraz mistrzynią sztuki patchworku. Młodzież bardzo aktywnie
uczestniczyła w szeroko pojmowanej kulturze stając się w pewnym stopniu czynnymi jej odbiorcami. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż połączenie komunikacyjne Wieliczka – Kraków nie ma już przed nami tajemnic:) W naszych – czyli młodzieży i wychowawczyń – głowach i sercach zostaną wspomnienia nie tylko zachwycających i pięknych miejsc i przedmiotów, ale także wspaniałych, zaangażowanych, pełnych pasji osób, które spotkaliśmy na swojej drodze – Pani Ani z Muzeum Krakowa, Pani Ani ze Sztuki Łączenia, Pani Małgosi i Pani Alicji z Muzeum Manggha.
Tegoroczna edycja projektu edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” wzbudziła we wszystkich tyle pozytywnych emocji, że już nie możemy doczekać się udziału w projekcie w nowym roku szkolnym.
Opracowała: K. Majcherczyk, M. Majka, A. Romańska

Facebooktwitter