Program edukacji ekologicznej „Program z Pandą”

Uczniowie klasy 4-6L realizowali w tym roku szkolnym „Program z Pandą” – program edukacji ekologicznej Fundacji WWF Polska, ścieżkę o różnorodności biologicznej. Na lekcjach skupiliśmy się na doświadczaniu i poznawaniu przyrody, a także rozumieniu zależności między człowiekiem a przyrodą. Poznaliśmy bliżej zwierzęta, które nas otaczają, układaliśmy i analizowaliśmy łańcuchy pokarmowe, omawialiśmy obszary chronione. Zaproponowane w czasie realizacji programu scenariusze, aktywności i działania przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania uczniów światem przyrody oraz świadomości, jak ważna jest natura w naszym życiu!
Opracowała: E Maciejewska

Facebooktwitter