Innowacja Książka ponad wszystko

Innowacja pedagogiczna Książka ponad wszystko realizowana była od września 2023r. do czerwca 2024r. Adresatami innowacji byli uczniowie klasy 7U i 7L. Celem innowacji było kształtowanie zainteresowań czytelniczych, wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, stymulowanie procesu edukacji językowej oraz ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych. Po wprowadzeniu uczniów w środowisko czytelnicze (biblioteka) oraz stworzeniu przyjaznych warunków służących relaksowi (materace, koce, przygaszone światło), nauczycielki prowadzące odczytywały fragmenty wybranych książek. Po każdej prelekcji (lub odsłuchaniu fragmentu audiobooka) zachęcano uczniów do wyrażenia opinii o danej problematyce, dyskusji, rozmowy. Spotkania odbywały się w spokojnej, relaksacyjnej atmosferze. Młodzież mogła rozmawiać, ale też odpoczywać i w ciszy skupiać się na lekturze, malować, kolorować. Spotkania w ramach innowacji kształtowały kompetencje kluczowe i miękkie, wzmacniały poczucie samoświadomości oraz ważności własnej osoby, zmniejszały barierę poznawczą. Podczas pierwszych spotkań uczniowie mieli trudność z utrzymaniem koncentracji podczas 45-minutowych zajęć. Jednak później traktowali comiesięczne spotkania jako wyczekiwany czas relaksu, odpoczynku, wyciszenia. Chętnie przychodzili „na czytanie” do biblioteki, pytali o kolejne spotkania. Widocznym efektem prowadzonych działań jest poszerzanie kompetencji czytelniczych uczniów klas 7U i 7L. Innowację opracowały i wdrożyły nauczycielki Agnieszka Romańska i Katarzyna Majcherczyk.
Opracowała: K. Majcherczyk

Facebooktwitter