Logopedyczny Program Motywacyjny ,,Już Umiem”

W roku szkolnym 2018/2019 logopedzi opracowali i realizowali Logopedyczny Program Motywacyjny pt. ,,Już Umiem”.
Program motywacyjny przeznaczony był dla uczniów objętych terapią logopedyczną z uwagi na zaburzoną artykulację głosek przedniojęzykowo-dziąsłowych z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Uczniowie objęci programem mieli wywołane wyżej wymienione głoski w izolacji, sylabach oraz w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów. Brakowało im motywacji do dalszych ćwiczeń i utrwalania tych głosek w zdaniach i w mowie spontanicznej. Uczestnicy programu są w różnym wieku i chodzą do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Zespole Szkół im. B. A. Kosiby w Wieliczce.
Głównym celem programu było przeniesienie przez dziecko nabytych podczas zajęć umiejętności poza gabinet logopedyczny oraz wykorzystanie ich w sytuacji zadaniowej – samodzielne zakupy w cukierni i piekarni oraz wyjazd do Muzeum Lotnictwa w Krakowie (prawidłowa artykulacja ćwiczonych głosek w trakcie dokonywania zakupów, podczas wizyty w muzeum). Generalizacja nabytych umiejętności na różne osoby i miejsca jest bowiem miernikiem udanej terapii logopedycznej.
Pozostałe cele to:
– utrwalenie artykulacji głosek przedniojęzykowo-dziąsłowych na konkretnym materiale słownym i w mowie spontanicznej,
– rozbudzenie u uczniów motywacji do ćwiczeń logopedycznych,
– poszerzanie słownictwa uczniów,
– przełamanie nieśmiałości do „ładnego” (poprawnego) mówienia poza gabinetem logopedycznym w miejscach publicznych i z obcymi osobami,
– osiągnięcie przez ucznia poczucia sukcesu.
Dla dzieci z zaburzeniami artykulacji zainicjowanie kontaktu słownego z obcą osobą sprawia dużą trudność. Przełamanie tej bariery wzmacnia poczucie własnej wartości i motywuje do generalizacji nabytych umiejętności.
Program realizowany był od października 2018 do końca maja 2019 roku. Zajęcia z uczniami odbywały się z częstotliwością 1 godzina na tydzień w formie indywidualnej terapii logopedycznej. Wytypowani uczniowie uczyli się prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek w zdaniach i w mowie spontanicznej. Program podzielony był na bloki. Każdy z nich obejmował pracę nad konkretnymi głoskami na wybranym materiale słownym. Każdy blok terapii kończył się nagrodą w formie wycieczki w atrakcyjne dla uczniów miejsce. Podczas wycieczek uczniowie mieli okazję zgeneralizować ćwiczone umiejętności komunikacyjne.

Opracowały: D. Stachowicz, K. Słowiak

Facebooktwitter