Na tropie matematyki – podsumowanie

Innowacja pedagogiczna Na tropie matematyki dobiegła końca. Podsumowaniem całorocznych zajęć, w których uczestniczyli uczniowie klas VI-VIII, był turniej matematyczny. Uczniowie rozwiązywali zadania na platformie edukacyjnej learningapps korzystając z tablicy interaktywnej, utrwalali znajomość tabliczki mnożenia w matematycznym bingo, rozwiązywali praktyczne zadania tekstowe z zestawem kontrolnym PUS, łamali kod obrazka w oparciu o podane współrzędne, szacowali różne wielkości i weryfikowali je za pomocą przyrządów pomiarowych. Zajęcia dostarczyły uczniom wielu pozytywnych emocji. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikat Tropiciela matematyki oraz drobny upominek. Najważniejszym osiągnięciem innowacji było dostrzeżenie przez uczniów związku matematyki z życiem codziennym oraz przekonanie się, że „Liczby rządzą światem” (Pitagoras).

Opracowała: J. Bielak

Facebooktwitter