Gabinet logopedyczny

W naszej szkole działa dobrze wyposażony gabinet logopedyczny, w którym pracują doświadczeni logopedzi. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach logopedycznych. Metody pracy są dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Specjaliści dbają o dobre samopoczucie uczniów, stwarzając ciepłą, serdeczną atmosferę. Gabinet wyposażony jest w pomoce multimedialne.
Ze względu na specyfikę zaburzeń mowy naszych uczniów już na samym początku, podczas diagnozy logopedycznej, logopeda ustala podstawową przyczynę utrudniającą porozumiewanie się. Mogą to być wady wymowy, ubogie słownictwo, trudności w rozumieniu mowy, budowaniu zdań czy trudności wynikające z braku rozumienia sytuacji społecznych. Terapia logopedyczna obejmuje zatem poszczególne umiejętności językowe, nie tylko jak jest to powszechnie kojarzone, wymowę poszczególnych głosek. Logopeda ustala priorytety terapii logopedycznej, a swoje oddziaływania dostosowuje do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

Postępowanie logopedyczne obejmuje
1. Rozwijanie sprawności językowych: ćwiczenia artykulacyjne, leksykalne, fleksyjne, słowotwórcze i składniowe.
2. Nazywanie relacji przestrzennych.
3. Rozwijanie sprawności komunikacyjnych: społecznej, sytuacyjnej i pragmatycznej.
4. Ćwiczenia komunikacyjne w zakresie tworzenia form dialogowych
i monologowych, w tym opisu i opowiadania.
5. Budowanie wiedzy o otaczającej rzeczywistości w umysłach dzieci.
6. Wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego.
7. Podtrzymywanie spontanicznej aktywności słownej.

Nasze publikacje

Młotek, trąba słonia, a może krasnoludek? W co może zamienić się język.

 

Logopedzi:
mgr Natalia Bełz – logopeda

mgr Dorota Stachowicz – logopeda

mgr Katarzyna Słowiak – logopeda

Oddech dla mowy

W życiu codziennym rzadko zwracamy uwagę na sposób, w jaki oddychamy. Jest to bowiem tak naturalna, niezbędna do życia czynność fizjologiczna, że zwykle nie uświadamiamy sobie tego procesu. Oddychanie to nie tylko utrzymanie życia

czytaj