Europejski kodeks walki z rakiem

Uczniowie klas przysposabiających do pracy uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych, których celem było kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez edukację oraz oswajanie młodzieży z tematem chorób nowotworowych. Tematy takie jak: ochrona przed czerniakiem – skutki nadmiernego opalania się, ochrona przed rakiem płuc – palenie papierosów, zanieczyszczenie powietrza, zagadnienie szczepień ochronnych, badań diagnostycznych, potrzeba prowadzenia zdrowego stylu życia, okazały się dobrze znane naszym uczniom. Europejski kodeks walki z rakiem jest gotową instrukcją podpowiadającą, w jaki sposób zachować zdrowie oraz poprawić jego stan. Pokazuje, jak przez proste, codzienne działania obniżać ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe. Na pewno wszyscy będziemy postępować zgodnie z jego zaleceniami.

Opracowała: M. Majka

Facebooktwittergoogle_plus