Sala doświadczania świata

Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie wyposażone w urządzenia stymulujące rozwój zmysłów. Głównym celem organizowania takich sal jest stwarzanie możliwości odbierania nowych bodźców, wzbogacanie doświadczeń oraz miłe spędzanie czasu w atmosferze relaksu i pełnej akceptacji przez osoby z wieloraką niepełnosprawnością. Pojęciem ściśle związanym z Salą Doświadczania Świata jest Snoezelen. Snoezelen to kombinacja słów „snuffelen” – węszyć, obwąchiwać i „doezelen” – drzemać, być w półśnie.

Sala Doświadczania Świata posiada wyposażenie pozwalające na:
– stymulację układu wzrokowego (patrzenie na barwne światło, kurtyny świetlne, światłowody, podążanie wzrokiem w różnych kierunkach za światłem).
– stymulację zmysłu słuchu (Słuchanie dźwięków pochodzących z rożnych źródeł; zabawek dźwiękowych, instrumentów muzycznych, odszukiwanie źródeł dźwięku, słuchanie muzyki, w tym relaksacyjnej, słuchanie dźwięków w tle).
– stymulację układu dotykowego (dotykanie różnych faktur na dywanikach dotykowych, pocieranie i masowanie różnymi przyrządami do masażu, doświadczanie bodźców termicznych – ciepłe i zimne powietrze nawiewane na różne części ciała).
– stymulację powonienia (odczuwanie przyjemnych zapachów emitowanych przez nawilżacz powietrza, kominek zapachowy).
-stymulację czucia głębokiego (zawijanie się w koce, cienkie materace, noszenie kamizelek dociskających.
Wśród sprzętów, którymi dysponujemy w Sali Doświadczania Świata znajdują się między innymi:
Suchy basen – przeznaczony do rehabilitacji i relaksacji. Dostarcza maximum bodźców dotykowych – rozluźnia mięśnie, stymuluje czucie całego ciała, poszczególnych jego części (poprzez masaż piłeczkami). Usprawnia motorykę małą oraz dużą, kształtuje koordynację wzrokowo – ruchową. Oprócz tego dostarcza bodźców wzrokowych (kolor) i słuchowych (szum przemieszczających się piłeczek).
Projektor kolorów i obrazów – jego podstawowym celem jest uwrażliwianie zmysłu wzroku na bodźce wizualne, koncentrowanie uwagi dziecka na zmieniających się (na ścianie) barwach
i obrazach.
Lampa UV z elementami świetlnymi – urządzenie uspokajające, skupiające uwagę na przedmiotach, materiałach reagujących na promienie UV.
Lustrzany domek – pozwala skupić uwagę dziecka na samym sobie (swojej mimice, gestykulacji, ruchach) co wpływa na kształtowanie u niego świadomości siebie, swego ciała, poszczególnych jego części oraz orientacji w przestrzeni.
Światłowody – dostarczają silnych wrażeń wzrokowych poprzez zmieniające się kolory. Zwiększają koncentrację uwagi, wzbudzają zainteresowanie oraz chęć o działania (dotykania, chwytania).
Kolumna wodna – dostarcza silnych wrażeń wzrokowych (poruszające się w kolumnie, zmieniające kolor bąbelki), dotykowych (wibracje towarzyszące wydzielaniu się bąbelków oraz temperatura), słuchowych (specyficzny dźwięk włączonej kolumny i bulgoczącej wody – szmery, bulgotanie).
Wibropodest – służy wzbudzaniu ciekawości, aktywizowaniu zmysłu wzroku (różne kolory), słuchu (różne tony, dźwięki).
Łóżko wodne – pozwala na wykonywanie ruchów oraz odczuwanie własnego ciała, co daje poczucie sprawstwa i własnej aktywności. Lekkie kołysanie wpływa na odprężenie, rozluźnia stawy i mięśnie, stymuluje równowagę.
Tor świetlno – dźwiękowy ma wpływ na zmysły wzroku (różne kolory), słuchu (różne dźwięki, tony), dotyku. Doskonali koncentrację uwagi (skupianie wzroku na kolorach), sprawność manualną (przyciskanie przycisków), koordynację wzrokowo – ruchową, rozwija równowagę podczas chodzenia po kolorowych polach.