Odkrywamy kolory przyrody

„Raz zobaczyć jakąś rzecz znaczy więcej,
Niż sto razy o niej słyszeć.”
Epiktet z Hierapolis

Przyroda jest nieprzewidywalna, groźna, tajemnicza ale także niezwykle piękna i harmonijna. Zachwyca swoją różnorodnością i wielobarwnością. Naturalną cechą człowieka jest ciekawość świata, chęć poznawania przyrody, zadawania pytań, poszukiwania odpowiedzi. Innowacja pedagogiczna „Odkrywamy kolory przyrody”, w której biorą udział uczniowie klasy 6UA, pozwala wzbogacić wiedzę o środowisku w sposób niezwykle przyjemny i przystępny. Poznawanie świata wszystkimi zmysłami i dobra zabawa podczas eksperymentowania, zachęca do twórczego myślenia i uruchamia wyobraźnię.

Opracowała: M. Kaczor

Facebooktwittergoogle_plus