WAŻNE! Decyzja o zawieszeniu zajęć szkolnych.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ SZKOLNYCH W DNIACH 12.03-25.03.2020r.

Szanowni Państwo Rodzice

W związku z niepokojącą  sytuacją epidemiologiczną rząd podjął decyzję o zmianach w funkcjonowaniu jednostek oświatowych na terenie całego kraju. W związku z powyższym  informujemy, że w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze  zostają zawieszone od dnia 12 marca,  w Szkole Podstawowej nr 5 Specjalnej w dniach 12 – 13 marca zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno – wychowawcze,  a od 16 marca również zajęcia opiekuńcze. Szczegółowe informacje przekażą Państwu Wychowawcy oddziałów.

O wszystkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Facebooktwitter