„Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”

W naszej szkole od października rozpoczął działalność Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa) realizowany w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. W ramach tego projektu uczniowie uczestniczą w grupowych warsztatach edukacyjno-zawodowych oraz w indywidualnych konsultacjach. Podczas zajęć indywidualnych i grupowych uczestnicy projektu poznali oraz omówili różne cechy osobowościowe człowieka, swoje mocne i słabe strony, zainteresowania oraz zawody. Omówiono predyspozycje do wykonywania konkretnego zawodu. W celu zdobywaniu informacji o samym sobie, jak i możliwościach edukacyjnych oraz zawodowych uczniowie rozwiązywali testy, kwestionariusze, karty pracy, oglądali krótkie filmy oraz wykorzystano metodę gier, która była i jest najbardziej lubiana przez naszych uczniów. Działalność SPInKi w pierwszym półroczu wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczniów. Chętnie, jak również aktywnie uczestniczyli w realizowanych zajęciach. Mam nadzieję, że w drugim półroczu zapał nie zgaśnie!

Opracowała: J. Rosół

Facebooktwittergoogle_plus