„Ekologiczne harce” – wielki finał

Dobiegła końca półkolonia „Ekologiczne harce” zorganizowana przez naszą szkołę dzięki dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Przez ostatnie dwa tygodnie uczestnicy półkolonii zdobywali wiedzę o wpływie człowieka na środowisko naturalne, ochronie zasobów wodnych oraz lasów, segregacji odpadów, a także źródłach energii odnawialnej. Podczas realizacji projektu dzieci w aktywny i wielozmysłowy sposób poznawały przyrodę. Pod kierunkiem wychowawców przeprowadzały różne eksperymenty i doświadczenia Dzieci uzmysłowiły sobie bogactwo otaczającego świata roślin i zwierząt. Miały możliwość kształtowania ekologicznego stylu życia, zwłaszcza w zakresie przestrzegania właściwych zachowań w odniesieniu do środowiska naturalnego. Dzieci odczuwały ogromną radość jaką daje kontakt z przyrodą. Uświadomiły sobie jak ważna dla nas i życia na Ziemi jest ekologiczna postawa człowieka. Realizacja projektu przyniosła społeczności szkolnej wielorakie korzyści np. w zakresie współpracy z lokalnym środowiskiem i instytucjami (Izba Leśna w Nadleśnictwie Niepołomice, Centrum Ekologiczne w Baryczy, Ekologiczna Spalarnia Odpadów w Krakowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie). Dzięki realizacji projektu udało się zintegrować uczestników półkolonii oraz kształtować u nich właściwe nawyki i postawy proekologiczne.
Podsumowaniem naszego projektu był konkurs ekologiczny, w którym dzieci zmierzyły się z pytaniami teoretycznymi oraz zadaniami praktycznymi. A oto wyniki:
I miejsce: Grzegorz Golik
II miejsce: Daniel Gawlik
III miejsce: Małgosia Smoleń
Gratulujemy!!!
Za opiekę nad dziećmi w trakcie półkolonii składamy podziękowania wychowawcom: Justynie Rosół, Beacie Waśniowskiej, Justynie Pawelec, Joannie Tutak, Magdalenie Kosińskiej – Pasek, Adrianie Kowalskiej oraz Mateuszowi Mikołajczykowi.
Nadszedł koniec wakacyjnej przygody z „Ekologicznymi harcami”; jeszcze tylko pamiątkowa fotografia i już czas pożegnania…

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym!

Opracowała: Małgorzata Majka

Facebooktwittergoogle_plus