Wspaniali goście

W ramach cyklu spotkań “Ciekawi goście w naszej szkole” odwiedzili nas niezwykli goście – Zespół Pieśni i Tańca Mietniowiacy prowadzony przez panią Marię Idzi. Jest on jednym z najstarszych działających na terenie Małopolski zespołów regionalnych kultywujących stare tradycje (powstał pod koniec lat 50). W jego repertuarze znajdują się obrzędy, przyśpiewki, tańce i zwyczaje wywodzące się z najbliższego regionu – okołowielickiego,  W ciągu szeregu lat wiele unikalnych treści muzycznego i tanecznego folkloru zebranych i opracowanych przez członków Zespołu, było prezentowanych na estradach koncertowych Polski i Europy, przy okazji rozmaitych festiwali, uroczystości i wydarzeń kulturalnych. Przykładem szczególnym jest tu Obrzęd „Siudej Baby” – kultywowany jedynie w okolicy Wieliczki.

Podczas naszego spotkania pani Maria Idzi opowiedziała dzieciom o historii Zespołu Mietniowiacy, zaprezentowała i omówiła poszczególne elementy strojów tancerzy. Ogromny entuzjazm wzbudził wspaniały występ w wykonaniu tancerzy. Publiczność nagrodziła artystów gromkimi brawami. Pod czujnym okiem pani Marii każdy z uczniów mógł spróbować własnych sił i nauczyć się – poloneza. Dobry nastrój i świetna zabawa udzieliły się również naszej pani Dyrektor, która zachęcona przez dzieci zatańczyła z profesjonalistami.

Serdecznie dziękujemy całemu Zespołowi Mietniowiacy oraz pani Marii za wspaniałą zabawę!

Opracowała: K. Biel, P. Szyszkowicz

Facebooktwittergoogle_plus