Nie palę – wybieram zdrowie!

Uczniowie klasy 1PP i 2Gż wzięli udział w warsztatach profilaktycznych, których temat dotyczył szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom rozmaitych cywilizacyjnych zagrożeń (sięganie przez młodzież po używki) i nauczenie ich bezpiecznego oraz zdrowego stylu życia. Zadaniem warsztatów było także uzmysłowienie uczniom rangi decydowania o sobie, troski o siebie oraz odporności na presję społeczną, przede wszystkim ze strony rówieśników. Nie bez znaczenia było uświadomienie uczestnikom zajęć wpływu na decyzje młodych ludzi wszechobecnych mediów, internetu oraz reklamy.

Opracowała: Małgorzata Majka

Facebooktwittergoogle_plus