Szkoła Promująca Zdrowie

W roku szkolnym 2014/2015 przystąpiliśmy do programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Program został zainicjowany przez WHO/EURO przed 20 laty, obecnie do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie należą 43 kraje wśród  nich od 1991 roku jest również Polska. Szkoła promująca zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, podejmowaniu przez jej członków działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska. Po spełnieniu wszystkich kryteriów programu w okresie od 1 do 3 lat szkoła może ubiegać się o nadanie Wojewódzkiego a następnie Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie przyznawanego na okres 5 lat.
W naszej szkole od wielu lat systematycznie są realizowane działania związane z propagowaniem zdrowego stylu życia wśród uczniów i rodziców. Tylko w roku szkolnym 2014/2015 odbyły się m.in.:

 • warsztaty dla uczniów poświęcone odżywianiu: „Wiem, co jem”, „Chemia na talerzu”, „Tajemnicze BMI”,
 • projekt edukacyjny „Żyj smacznie i zdrowo”,
 • spotkanie z dietetykiem „Racjonalne odżywianie”,
 • zajęcia edukacyjno-kulinarne „Zdrowe, bo naturalne!” we współpracy z Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,
 • konkurs wiedzy „Czas na zdrowie” ,
 • został nakręcony film „ Magiczny wywar” w ramach udziału w konkursie „Kulinarni odkrywcy” organizowanym w ramach akcji Tesco dla szkół,
 • Integracyjny Piknik Sportowy dla Dzieci Niepełnosprawnych, Festiwal Sportu, Szkolny Dzień Sportu,
  gazetki informacyjne propagujące zdrowy styl życia na szkolnym korytarzu,
 • „Bezpieczniki Taurona” – warsztaty poświęcone bezpiecznemu użytkowaniu urządzeń elektrycznych,
 • cykl zajęć sportowych „Trening z mistrzem” oraz zajęcia relaksacyjne „Misy tybetańskie”,
 • innowacja pedagogiczna „Ciekawi goście w naszej szkole” w ramach której uczniowie poznali różne formy spędzani czasu wolnego związane z aktywnością fizyczną,
 • w gazetce szkolnej „Zaczarowany ołówek” wydawanej na płycie CD zamieszczane były artykuły promujące zdrowy styl życia ,
 • w każdej klasie przeprowadzono cykl lekcji poświęconych tematyce prozdrowotnej (m.in. na temat zdrowego odżywiania, dbałości o higienę osobistą, szkodliwości palenia, zagrożeń w sieci oraz aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu,),
 • dla uczniów klas 1-3 zorganizowano spotkanie z pielęgniarką, która wyjaśniła dzieciom jak dbać o higienę jamy ustnej i zaprezentowała prawidłowy sposób szczotkowania zębów,
 • uczniowie gimnazjum uczestniczyli w warsztatach realizowanych w ramach „Programu profilaktyki selektywnej” przez psychoterapeutów Poradni Profilaktyczno- Społecznej Towarzystwa „Powrót z U”,
 • przeprowadzono cykl zajęć poświęconych zdrowym produktom (m.in. Dzień Ziemniaka, Dzień Miodu, Dzień Marchewki, Dzień Jabłka),
 • zakładano i prowadzono klasowe ogródki zapoznając uczniów z wartościami i wykorzystaniem roślin przyprawowych i ziół,
 • uczniowie wzięli również udział w warsztatach tematycznych „Dzieciaki sadzeniaki” organizowanych przez Leroy Merlin,
 • dzieci brały udział w programach „Mleko w szkole”, „Owoce i warzywa w szkole”
  oraz programie „Mamo, Tato Nie Pal Przy Mnie!”,
 • spotkanie z policjantem na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drodze,
 • warsztaty „Trzymaj formę” poświęcone aktywnym formom spędzania czasu wolnego,
 • szkolny konkurs na plakat promujący zdrowe odżywianie,
 • szkolny konkurs na plakat dotyczący szkodliwości palenia,
 • warsztaty profilaktyczne „Nie palę, wybieram zdrowie” ,
 • warsztaty z zakresu pierwszej pomocy dla uczniów z udziałem ratownika medycznego.