Poranny krąg

Poranny krąg jest metodą, którą określamy jako wielozmysłową. Obejmuje swym zasięgiem wszystkie zmysły: dotyk, wzrok, słuch, węch i smak. Proponowane w niej oddziaływania mają aktywizować zmysły w sposób odmienny dla każdej pory roku, aby podkreślać zmiany zachodzące w przyrodzie. Świat przyrody jest źródłem zróżnicowanych bodźców. Każda pora roku kojarzy się nam z kolorem, smakiem, obrazem, zapachem itp. Metoda Porannego Kręgu przypisuje każdej z pór roku inną symbolikę. Tutaj kalendarz narzuca kolor, żywioł, smak, zapach, bodźce wzrokowe, słuchowe, wystrój sali – wszystko – czym planujemy stymulować naszych wychowanków. Polisensoryczne pobudzanie zmysłów jest najlepszym sposobem przekazywania cennych informacji o tym – co nas otacza,
a najlepszymi pomocami dydaktycznymi są te zaczerpnięte z natury.
ETAPY METODY PORANNEGO KRĘGU
1. Zapalenie lampki zapachowej (do każdej pory roku przypisany jest inny zapach).
2. Obejście z lampką kręgu dzieci, wymienienie imion, zwrócenie uwagi na cechy ognia.
3. Śpiewanie powitalnej piosenki, w której wymienia się imię dziecka, i jednoczesne masowanie dłoni oliwką zapachową (zapach oliwki powinien być taki sam jak lampki zapachowej).
4. Krótkie opowiadanie o danej porze roku, w którym możemy pokazać różne ciekawostki przyrodnicze z nią związane (jesień – oglądanie liści i kasztanów, zima – obserwowanie śniegu, wiosna – podlewanie zboża w doniczkach, lato – zwrócenie uwagi na wysoką temperaturę).
5. Spotkanie z żywiołem
– jesień (powietrze) – rozwiewamy suche liście, rozwiewamy włosy dzieciom, poruszamy tkaninami na ścianach i suficie (bardzo pomocny jest wiatrak).
– zima – demonstrujemy wodę w stanie ciekłym i stałym, dzieci dotykają lodu, który jest zimny, śliski, zimny i mokry).
– wiosna – rozcieramy dzieciom ziemię na dłoniach, najpierw jest mokra, śliska i zimna, a później ciepła, szorstka i krucha;
– lato – zapalamy świece lub lampion, opowiadamy o ogniu i pokazujemy jego właściwości, na koniec zalewamy ogień wodą;
6. Demonstracja instrumentu muzycznego (gra nauczyciel oraz dzieci).
7. Zakładanie na głowy dzieci kolorowych chust (kolor chusty zgodny z barwą pory roku) – następnie dziecko samo (lub z pomocą) ściąga chustę z głowy.
8. Zaciemnienie sali (szukanie z lampką dzieci, wymawianie ich imion, dziecko w miarę możliwości odpowiada odpowiednią głoska: jesienią – „e”; zimą – „a”, wiosną – „o”; latem – „i”.
9. Zastosowanie bodźców smakowych (podajemy dzieciom jedzenie o odpowiednim smaku: jesienią – miód, zimą – miętowe pastylki, wiosną – cytrynę, latem – słodką różaną konfiturę, pamiętajmy
o higienie i osobnej łyżeczce dla każdego dziecka!).
10. Gaszenie lampki zapachowej

W czasie trwania Porannego Kręgu, nauczyciel musi stworzyć atmosferę, która przyniesie poczucie bezpieczeństwa, radość i zadowolenie, zniweluje niepewność i zagrożenie. Wówczas nauczy dzieci koncentracji, otwartości i wiary we własne możliwości. Metoda Porannego Kręgu jest cenna również
z tego powodu, że formą zajęć jest spotkanie grupowe, które umożliwia kontakt z rówieśnikami. Dzieci siedzą w kręgu zwrócone do siebie twarzami. Nauczyciel podchodzi kolejno do każdego dziecka
i wspólnie z nim wykonuje daną czynność. Dziecko jest zmuszone do czekania na swoją kolej, co pozwala mu na odbieranie wrażeń płynących z przebywania z innymi podopiecznymi, obserwowania ich w takiej samej sytuacji, w tym samym działaniu, zainteresowania ich ruchami czy minami.
CELE METODY PORANNEGO KRĘGU:
– Stymulacja percepcji wzrokowej
– Stymulacja percepcji słuchowej
– Stymulacja percepcji dotykowej
– Stymulacja percepcji węchowej
– Stymulacja percepcji smakowej
– Stymulacja zmysłu równowagi