misja i wizja

Misja

“Nie mózg dziecka chodzi do szkoły, lecz ono całe” – M. Kacprzak
Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju wychowanka w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze.

Wizja

  • Ustanowienie szkoły miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla dziecka, rodzica i pracownika szkoły.
  • Uwzględnienie indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka oraz wypracowanie atmosfery, w której każdy wychowanek może zaistnieć w społeczności szkolnej.
  • Wspieranie rozwoju dziecka przez atrakcyjne metody i formy pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej.
  • Przygotowanie wychowanka do radzenia sobie w codziennym życiu.
  • Pełna realizacja zadań profilaktycznych i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.
  • Efektywna współpraca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.
  • Stałe doskonalenie nauczycieli wspierane przez szkołę.
  • Właściwa organizacja pracy.
  • Dobre stosunki interpersonalne między wszystkimi podmiotami życia szkolnego.