Makaton

Jedną z alternatywnych i wspomagających metod komunikacji AAC – jest Program Językowy Makaton – system gestów i symboli graficznych. Autorką polskiej wersji Programu Makaton jest dr Bogusława B. Kaczmarek. Makaton wykorzystuje to, co dziecko już zna – proste gesty i rysunki graficzne. Gesty Makatonu są formami alternatywnymi (gdy mowa nie występuje w ogóle) lub wspomagającymi mowę (gdy mowa występuje, lecz w niewystarczającym zakresie, aby móc ją zrozumieć). Służą jako dodatkowy środek, który wzmacnia przekazywany dziecku lub przez dziecko komunikat. Osobami najczęściej korzystającymi ze znaków Makatonu są dzieci i dorośli z niepełnosprawnością intelektualną, z porażeniem mózgowym czy z autyzmem.
Na program (zakres podstawowy) składa się około 450 znaków podstawowych i około 7000 znaków uzupełniających, dodatkowych. Nie tłumaczymy wszystkich wyrazów w zdaniu tylko 1 lub 2 wyrazy.
W Makatonie oprócz znaków manualnych wykorzystywane są również symbole graficzne, z których korzystają osoby, które nie są w stanie wykonać gestu, wskazują wówczas na symbol i w ten sposób sygnalizują swoje potrzeby i zainteresowania.
Wybór formy gestu lub symbolu zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości osoby korzystającej z metody. Gesty i symbole nie są alternatywami wzajemnie wykluczającymi się, mogą być stosowane łącznie lub rozdzielnie lub też mogą być łączone z innymi systemami AAC (piktogramami, PCS, fotografiami).