Festiwal Sportu

Festiwal Sportu jest imprezą organizowaną dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – uczniów z ośrodków kształcenia specjalnego z terenu woj. małopolskiego. Dzięki wieloletniej współpracy z Centrum Sportu i Rekreacji Politechniki Krakowskiej odbywa się on corocznie w hali sportowej PK przy ulicy Kamiennej w Krakowie. Festiwal Sportu to niepowtarzalna impreza o głębokim przesłaniu, która z pewnością przyczynia się do łamania społecznych barier i stereotypów w postrzeganiu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Daje on uczestniczącym w nim dzieciom możliwość sportowej rywalizacji, integracji z rówieśnikami oraz stwarza szansę zdobywania pozytywnych doświadczeń. Te doświadczenia to przyjaźń, empatia, umiejętność współpracy i cieszenia się z tego, że potrafi się coś zrobić wspólnie z kolegami, poczucie sprawczości czy wreszcie dbanie o swój wizerunek jako zawodnika. Uczestnictwo w tej imprezie kształtuje u dzieci wiele cennych cech charakteru takich jak upór w dążeniu do celu, umiejętność szlachetnej rywalizacji, czy też jakże częste w sporcie godzenie się z porażką. Dzięki życzliwości wielu osób i instytucji udało się do tej pory zorganizować 15 edycji Festiwalu Sportu.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

XV Festiwal Sportu – wyniki

XV Festiwal Sportu Zapraszamy do fotogalerii autorstwa Piotra Gibasa  10 lutego w CSiR Politechniki Krakowskiej odbył się XV Festiwal Sportu dla dzieci niepełnosprawnych z terenu woj. małopolskiego, którego współorganizatorem był wielicki Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby.

czytaj