Dożywianie

W Zespole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce uczniowie i pracownicy szkoły dobrowolnie i odpłatnie mogą korzystać z gorącego posiłku w formie dwudaniowego obiadu. Koszt obiadu dla ucznia 8zł, dla pracownika 13 zł. Szczegółowe informacje zawarte w regulaminie korzystania z gorącego posiłku. Wolę korzystania z gorącego posiłku rodzic wyraża składając w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy oddziału podpisaną umowę.

Rachunek bankowy szkoły, na który należy dokonywać wpłat za obiady: 52 86190006 0010 0200 5760 0019

Opłat należy dokonać do 15-go każdego miesiąca

Wysokość opłaty za obiady w styczniu wynosi: 152,00 zł

Wysokość opłat za obiady od lutego jest ustalana indywidualnie dla każdego ucznia w zależności od liczby dni obecności w poprzednim miesiącu (opłaty za niewykorzystane obiady przechodzą na kolejny miesiąc), informację o wysokości opłaty w danym miesiącu przekazują rodzicom wychowawcy oddziałów.