Nauczanie przez kodowanie

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas: 5L, 6U, 8UB, 1PP biorą udział w innowacji pedagogicznej „Nauczanie przez kodowanie”. Założeniem innowacji jest upowszechnienie idei kodowania, ukazanie że kodowanie nie posiada barier wieku, języka, miejsca, jak i to, że nie jest trudnością. „Nauczanie przez kodowanie” to zajęcia, które wspierają holistyczny rozwój ucznia: stymulują jego aktywności poznawczą i twórczą, rozwijają umiejętność logicznego myślenia, koncentrację uwagi, intuicję, wyobraźnię, rozumowanie i wnioskowanie. „Nauczanie przez kodowanie” to kształtowanie kompetencji kluczowych, w tym kompetencji społecznych, matematycznych, językowych i cyfrowych. Wymienione umiejętności rozwijane są w sposób przyjazny, bliski uczniom, czyli poprzez zabawę, eksperymentowanie, doświadczanie, wykorzystanie atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, takich jak: mata do kodowania, zestawy różnorodnych symboli, znaków, tematycznych krążków, kolorowych kubków oraz tablicy multimedialnej. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, coraz lepiej radzą sobie z kodowaniem na macie edukacyjnej: tworzą pierwsze offlinowe kody przy pomocy strzałek kierunkowych, wskazują miejsce na macie określone daną współrzędną, układają kolorowe kubeczki z uwzględnieniem warunków. Eksperymentują, doświadczają, podejmują dyskusję, i co najważniejsze, odnoszą sukcesy, dzięki którym nabierają wiary w siebie oraz w swoje możliwości.

Nauczyciele realizujący innowację: J. Bielak, P. Olipra, J. Rosół

Facebooktwitter