„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny” w naszej szkole.

 

21 września 2021 roku w Auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce Pani Dyrektor Bożena Prochwicz odebrała 8 laptopów zakupionych w ramach projektu  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”  dla Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce

Na realizację projektu skierowanego łącznie do trzech szkół ogólnokształcących Powiat Wielicki otrzymał dofinansowanie w wysokości blisko 75 tyś. złotych.  Zakup  24 laptopów możliwy był dzięki uzyskaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu “Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny” jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne poprzez zakup przez organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół zawodowych) sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Sprzęt będzie wykorzystywany w codziennej pracy szkoły. Będzie mógł zostać także wypożyczony w przypadku ograniczenia zajęć dydaktycznych lub ich w pełni zdalnej realizacji i uzupełni wcześniej pozyskane w tym celu komputery.

Facebooktwittergoogle_plus