Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy według poniższego harmonogramu:

  1. Uczniowie Szkoły Podstawowej, z wyjątkiem uczniów oddziałów  7S oraz 7Z

Godzina 8.30 – aula Kampusu

Uczniowie rozpoczynający rok szkolny na auli po wejściu na teren szkoły udają się bezpośrednio na aulę  nie wchodząc do holu szkoły i zajmują miejsca wyznaczone przez wychowawcę oddziału. Rodzice uczniów  klas 1-3, rodzice nowoprzyjętych uczniów klas 4 – 8 oraz rodzice uczniów,  którzy w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczną naukę w nowym oddziale klasowym, mogą towarzyszyć dzieciom rozpoczynającym rok szkolny na auli.

 

  1. Uczniowie oddziałów 7S i 7Z Szkoły Podstawowej oraz uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Godzina 8.30 – sale lekcyjne:

7S – B1.3 

7Z – B1.7 

1PP – C2.5 

2PP – C2.5A 

2PPA – C2.12

2PPB – C1.7

2PPC – B2.2

3PPD – B1.8

Uczniowie wyżej wymienionych oddziałów po wejściu na teren szkoły udają się pod opieką nauczyciela lub pomocy nauczyciela do wyznaczonych sal lekcyjnych.

Rodziców uczniów prosimy o pozostanie na zewnątrz budynku, niezbędnych informacji udzielą Państwu Wychowawcy oddziałów telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio na zewnątrz budynku po zakończeniu spotkania z uczniami.

Na terenie szkoły obowiązują:

1) dezynfekcja rąk

2) noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos

3) zachowanie dystansu

Facebooktwittergoogle_plus