Zakończenie akcji „Kredkobranie 2020”

Szkolni koordynatorzy akcji „Kredkobranie” serdecznie dziękują wszystkim, którzy zaangażowali się w zbiórkę przyborów szkolnych oraz pomocy plastycznych dla dzieci o polskich korzeniach mieszkających na terenach dawnych Kresów (aktualnie na obszarach znajdujących się poza granicami Polski). Zebrane dary zostały przekazane do Fundacji Ignatianum skąd trafią do polskich szkół i ośrodków edukacyjnych na Litwie, Białorusi i na Ukrainie.
Za okazane serce serdecznie dziękują szkolni koordynatorzy akcji:
klasa 3PP – wych. Małgorzata Majka
kl. 6U – wych. Edyta Maciejewska

Facebooktwittergoogle_plus