Podsumowanie innowacji pedagogicznej „Kosiba listy i pocztówki pisze”

„Kosiba listy i pocztówki pisze” – nasza szkolna Innowacja w maju 2018 r. dobiegła końca, choć nie oznacza to, że przestaliśmy dostawać listy od zaprzyjaźnionych szkół, spływają one jeszcze do tej pory. W trakcie trwania całej Innowacji czyli od października 2017 roku
do maja 2018 roku uczniowie naszej szkoły wysłali około 200 listów i łącznie dostali tyle samo lub nawet więcej, ponieważ często z jednej szkoły pisało kilka klas. Przez te kilka miesięcy nasi uczniowie mieli okazję przede wszystkim nawiązać kontakt z kimś nowym,
z kimś spoza swojego najbliższego środowiska. Mogli poznać różne miasta i miasteczka
od gór aż po morze. Oprócz tego każdy list był okazją do ćwiczenia wypowiedzi, liter, pisma, nauki zwrotów grzecznościowych, rozwijania logicznego myślenia oraz kreatywności
i twórczości artystycznej, ponieważ często dzieci wymieniały się również swoimi pracami plastycznymi. Uczniowie posługujący się komunikacją alternatywną również mieli okazję porozmawiać za pomocą symboli. Utrwalali dzięki temu znane już sobie symbole oraz uczyli się nowych.
13 czerwca odbyły się ostatnie wspólne zajęcia z uczniami, podczas których uczniowie opowiadali o nowych kolegach oraz miejscach, które poznali. Uczniowie mieli
za zadanie odnaleźć miasta, z którymi korespondowali i ułożyć pocięte widokówki tych miast. Oprócz tego każda klasa wybrała najciekawszy swoim zdaniem list/kartkę/rysunek, który otrzymali. Z zebranych listów powrastał barwny kolaż, który wraz z Mapą i ułożonymi puzzlami został wystawiony w głównym holu szkoły. Dzięki temu uczniowie, nauczyciele oraz rodzice mogli zobaczyć choć w minimalnym stopniu, jak dużo listów przyszło do naszej szkoły.
Na zakończenie w podziękowaniu za wielkie zaangażowanie w cała akcję każdy uczeń otrzymał pamiątkowy breloczek z logo szkoły oraz nazwą innowacji. Takie same breloczki zostały wysłane również do wszystkich szkół, które z nami współpracowały.
Wszystkim uczniom oraz nauczycielom, którzy byli zaangażowani w pomoc przy pisaniu listów serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że nawiązane nowe znajomości zostaną
na długo w naszej pamięci lub nadal będą podtrzymywane.

Opracowały: J. Szostak, A. Cichoń, J. Michałek-Balonek, M. Paczka

Facebooktwittergoogle_plus