Jasełka 2017

21 grudnia w naszej szkole, jak co roku mieliśmy okazję wystawić przedstawienie pt. Jasełka. W tym roku sztuka ta realizowana była w ramach innowacji logopedycznej pt. “Terapia przez sztukę”.
Innowacja rozpoczęła się w październiku i wzięli w niej udział uczniowie objęci terapią logopedyczną z uwagi na zaburzoną artykulację głosek przedniojęzykowo–dziąsłowych z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz uczniowie niemówiący, komunikujący się za pomocą symboli PCS, gestów Makaton, komunikatorów Go – talk z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jak również uczniowie z prawidłową artykulacją, którzy pracowali nad opanowaniem właściwej intonacji, dykcji i tempa mówienia. Uczestnicy innowacji są w różnym wieku i chodzą do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Głównym celem innowacji było przeniesienie przez dziecko nabytych podczas zajęć logopedycznych i zajęć z alternatywnych metod komunikacji umiejętności poza gabinet logopedyczny i klasę szkolną oraz wykorzystanie ich w sytuacji zadaniowej – w przedstawieniu pt. Jasełka. Generalizacja nabytych umiejętności na różne osoby i miejsca jest bowiem miernikiem udanej terapii.
Wytypowani aktorzy dzielnie pracowali nad pamięciowym opanowaniem swoich ról, nad utrwaleniem artykulacji zaburzonych głosek, nad przełamaniem nieśmiałości do ,,ładnego” ( poprawnego ) mówienia poza gabinetem logopedycznym, nad prawidłową dykcją i ruchem scenicznym oraz nad stosowaniem nowego narzędzia komunikacyjnego – komunikatorów Go – talk.
Wszyscy aktorzy, pomimo szalejących infekcji wspaniale zmobilizowali się i dotarli na przedstawienie. Cała społeczność naszej szkoły, włącznie z rodzicami miała okazję oglądać to wydarzenie i patrzeć na radość dzieci, zwłaszcza tych z deficytami w zakresie komunikowania się, płynącą z osiągnięcia przez nich sukcesu, poczucia akceptacji, zaistnienia w grupie rówieśniczej i integracji z nią.

Opracowała: D.Stachowicz

Facebooktwittergoogle_plus