Żyj ekologicznie! Wszystko o promieniowaniu…

Dzisiaj odbyły się warsztaty oraz szkolny konkurs wiedzy dotyczący zagadnienia promieniowania. Wzięli w nim udział uczniowie klas przysposabiających do pracy oraz nasi goście – podopieczni ŚDS w Tomaszkowicach. Na początku uczestnicy obejrzeli prezentację, z której dowiedzieli się jakie są rodzaje promieniowania oraz jaki wpływ ma ono na zdrowie człowieka. Przypomnieliśmy sobie również zagadnienia związane z zagrożeniami jakie niesie nadmiar promieniowania oraz sposobami ochrony przed nim. Mimo, że temat warsztatów wydawał się dosyć trudny, to jednak okazało się, że zjawisko promieniowania nie jest nam obce – wokół nas znajduje się mnóstwo urządzeń, z których korzystamy, a które tworzą pole elektromagnetyczne (telefony komórkowe, komputery, telewizory, kuchenki mikrofalowe itd.). Źródłem promieniowania są często urządzenia medyczne np. aparaty rentgenowskie. Poznaliśmy sposoby w jaki należy chronić organizm człowieka przed nadmierną dawką takiego promieniowania. Była mowa również o zagrożeniach skażeniem radioaktywnym (np. o użyciu broni jądrowej, katastrofach elektrowni atomowych czy wreszcie niewłaściwym składowaniu materiałów radioaktywnych).

Na zakończenie uczestnicy warsztatów wzięli udział w konkursie wiedzy o zjawisku promieniowania, w którym nagrody główne zdobyli:
I miejsce (ex aequo):
zespół : Iwona O., Daniel G., Adrian G.
zespół : Ola S., Dawid K., Tomek S.
II miejsce:
zespół: Sylwia M., Iwona G., Marcin Ch.

Opracowała: M. Majka

Facebooktwittergoogle_plus