Magiczne pudełko na święta – konkurs

Konkurs
“Magiczne pudełko na święta”
Ogłaszamy konkurs dla klas Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przysposobienia do Pracy
na wykonanie opakowania na prezent świąteczny.
Technika wykonania pracy: dowolna.

Prace mogą być indywidualne lub grupowe. Oceniana będzie kreatywność oraz samodzielność.
Termin składania prac 19 grudnia 2016 roku.
Miejsce składania prac konkursowych w pokoju nauczycielskim (obok ksera).
Organizatorzy: Marcelina Pacura, Barbara Sikora, Elżbieta Kijowska

Facebooktwitter