Rozstrzygnięcie konkursu “Uroki naszej okolicy”

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego„Uroki naszej okolicy” zorganizowanego przez Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce pod patronatem medialnym miesięcznika krajoznawczo – turystycznego
„Poznaj Swój Kraj”.

Konkurs został ogłoszony wiosną 2016 roku. W ogólnopolskim konkursie wzięli udział uczniowie pięciu gimnazjów. Byli to uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W dniu 23 maja 2016 roku, w siedzibie organizatora, spotkało się Jury w składzie:
• p. Bożena Prochwicz – dyrektor szkoły – olifrenopedagog,
• p. Jadwiga Duda – kierownik Działu Regionalnego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Wieliczce,
• p. Ryszard Tatomir – fotografik (AFRP).
Jury dokonało oceny prac konkursowych i przyznało następujące miejsca:
I miejsce –
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. J. Doroszewskiej w Krasnymstawie
autorzy prac – członkowie koła fotograficznego oraz koła z zakresu edukacji regionalnej
opiekunowie – K. Micewicz, I. Kowalczyk
I miejsce (Ex aequo) –
Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku
autor pracy – Albert Garcon kl. II gimn.
opiekun – Maciej Pawlak
II miejsce –
Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Oświęcimiu
autorzy prac – klasa II Ga (uczniowie należący do koła multimedialnego)
opiekun – A Korzeniowska
II miejsce (Ex aequo) –
Zespół Szkół Specjalnych im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce
autorzy pracy – Grupa Szkolnego Koła Turystyczno – Krajoznawczego
opiekunowie – K. Słowiak, B. Markowska
III miejsce –
Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Radwanowicach autorzy prac – czworo uczniów bez podania

Pobierz – Protokół z rozstrzygnięcia

Facebooktwitter