Psycholog

Drodzy Rodzice i Opiekunowie
Każdy Uczeń i każdy Uczestnik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w naszej szkole jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Inna jest jego kondycja psychofizyczna, reakcja na emocje otoczenia i odporność na stres. Jednak wszyscy odczuwają atmosferę panującą wokół, a trudności w obecnym momencie nam nie brakuje. Nauczyciele dostarczają Państwu wskazówki i karty pracy do utrwalania już nabytych umiejętności, a także rozwijania nowych. Jednak to Wasza postawa jest kluczowa dla optymalnego funkcjonowania Waszych dzieci.

Bardzo Państwa proszę o:
– stosowanie się do zaleceń podawanych w mediach i ograniczenie kontaktów społecznych, zwłaszcza w przypadku Uczniów i Uczestników mających przewlekłe problemy zdrowotne- najważniejsze jest bezpieczeństwo fizyczne
– ograniczenie oznak lęku i paniki, sprawdzenie telefonów kontaktowych, infolinii, metod postępowania w przypadku odkrycia niepokojących objawów – wiedza pozwala się zorganizować, a Państwa spokojne reakcje wpływają na poczucie bezpieczeństwa i zachowanie Waszych dzieci
– powstrzymywanie się od „dorosłych” rozmów o pandemii koronawirusa oraz jej skutkach w obecności dzieci,(w miarę możliwości dyskusje w tym temacie należy toczyć bez ich obecności, np. gdy zasną), wyeliminowanie lub ograniczenie pośrednich źródeł informacji, jak telewizja i radio – mimo ewentualnych trudności w zrozumieniu przekazywanych treści, Uczniowie odczują atmosferę – ton głosu i komunikacja niewerbalna są bardzo szybko przez nich wychwytywane i mają ogromne znaczenie dla ich kondycji psychicznej,
– wprowadzanie informacji i zaleceń sanitarnych w sposób odpowiedni do możliwości i kondycji dziecka, bez budowania atmosfery strachu, można w tym celu skorzystać z materiałów dostępnych w internecie pod adresami:
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_043dfd8a71d64cb78df2c51d21574e6b.pdf?fbclid=IwAR0YceoQpgRbwMwxKZooPhN-OBfwSxcFk_bSCVaQt83BUrL-B_4Xp07phmk
https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/8b/08/5e6f51705416d_z.pdf?1584353648&fbclid=IwAR2aPIfLsyQDinaeCt5nSjo5Dbe0cpSYloKl6cSjTyoS-zU5KH_dDMwuIPY
– wprowadzenie rutyny , stałego planu dnia, w razie potrzeby stosowanie pomocy wizualnych, – przewidywalność i orientacja w kolejnych czynnościach dają poczucie bezpieczeństwa, ograniczają niepewność i frustrację
– aktywizowanie dzieci poprzez angażowanie w codzienne czynności domowe, np. pomoc w kuchni, wyznaczenie w miarę możliwości obowiązków domowych, odpowiednich do wieku i kondycji Ucznia – pozwala to czuć się potrzebnym i ważnym, korzystnie wpływa na samoocenę, a przy okazji doskonali umiejętności z zakresu samodzielności i samoobsługi
– doskonalenie umiejętności właściwego mycia rąk oraz innych umiejętności z zakresu higieny – mają fundamentalne znaczenie dla zachowania zdrowia
– rozmowę o emocjach i potrzebach, także przy pomocy alternatywnych metod komunikacji i ich nośników – zapewnienie komfortu psychicznego w tym trudnym czasie jest niezwykle istotne
– skupienie się na budowaniu rodzinnej atmosfery, wspólnych aktywnościach – techniki związane z odwracaniem uwagi mogą przydać się wszystkim domownikom
– rozwijanie sposobów na wspólną relaksację, np. przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej – uspokojenie oddechu, wpływa na funkcjonowanie całego ciała
– korzystanie z bardzo szerokiej i ciekawej oferty propozycji od wszystkich nauczycieli, zamieszczanej regularnie na stronie szkoły, a także przekazywanej drogą mailową czy telefoniczną.

Psycholog
Katarzyna Zielińska

Psycholog szkolny służy Państwu wsparciem i pomocą pod adresem e- mail: psycholog@zskosiby.wieliczka.pl