Trzymaj formę

W roku szkolnym 2017/2018 po raz piąty nasza szkoła przystąpiła do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Trzymaj formę” opracowanym z inicjatywy Głównego Inspektora Sanitarnego, jako realizacja zaleceń strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w zakresie diety, aktywności fizycznej i zdrowia oraz Narodowej Strategii opracowanej przez Instytut Żywności i Żywienia. Głównym celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków żywieniowych wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin przez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Program skierowany jest do starszych uczniów klas szkół podstawowych (kl. V, VI, VII) i gimnazjów klasy (II, III). Koordynatorem programu w naszej szkole jest pani Edyta Maciejewska.

Opracowała: E.Maciejewska

Facebooktwittergoogle_plus