Artystyczne dokonania klasy 3Gż

Artystyczne%20osiagni%c4%99ciaJak zwykle ostatnie dni czerwca każdego roku szkolnego skłaniają do refleksji i podsumowań. Za nami czas wytężonej pracy, a także licznych sukcesów artystycznych, którymi chcielibyśmy się pochwalić. Uczniowie klasy 3Gż w minionym roku jak zwykle poznawali nowe techniki plastyczne oraz uczestniczyli w licznych warsztatach rękodzieła, w czasie których zdobywali wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji nowych projektów artystycznych. A oto sukcesy uczniów klasy 3Gż w pozaszkolnych konkursach plastycznych w roku szkolnym 2015/2016:
– I miejsce Klaudii Gil w wojewódzkim konkursie „Z kamienia i historii – konkurs na e-przewodniki po zamkach Małopolski” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Tęcza”
– II miejsce Klaudii Gil i Mateusza Pająka w Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Artystycznej „Motywacje 2015” zorganizowanym przez Centrum Autyzmu w Krakowie
– wyróżnienie Roberta Moskala w wojewódzkim konkursie plastycznym „Któż wypowie Twoje piękno Krakowie prastary?” zorganizowanym przez Fundację Bona Fide
– nagroda dla Mateusza Pająka w konkursie plastycznym „Ozdoba choinkowa” zorganizowanym przez SOSW nr 2 w Krakowie
– II miejsce Iwony Owsianki oraz wyróżnienie Roberta Moskala i Magdaleny Cichy w wojewódzkim konkursie plastycznym „Hej, na krakowskim Rynku” zorganizowanym przez SOSW nr 1 w Krakowie
– wyróżnienie Iwony Owsianki w wojewódzkim konkursie plastycznym „Smok wawelski w różnych odsłonach” zorganizowanym przez Fundację Bona Fide
– wyróżnienie Iwony Owsianki w konkursie plastycznym „Moja Rodzina” zorganizowanym przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Wieliczce
– I miejsce Norberta Urbana, III miejsce Mateusza Pająka oraz wyróżnienie Iwony Owsianki w IV Gminnym Konkursie Fotograficzno – Plastycznym „Kapliczki, krzyże przydrożne i figury świętych w Gminie Wieliczka” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Mietniowie
– nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Iwony Owsianki w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zabytki Krakowa” zorganizowanym przez PTTK „Krzeszowiacy”

Opracowała: Małgorzata Majka

Facebooktwittergoogle_plus