Komunikat

Szanowni Rodzice
Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkole pociąga za sobą konieczność zmiany organizacji nauki. Wychowawcy oddziałów za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłają do Państwa materiały edukacyjne i zestawy ćwiczeń dla dzieci, a na stronie internetowej szkoły są zamieszczane propozycje wspólnych zabaw ogólnorozwojowych. Zachęcamy również do korzystania z oferty edukacyjnej Telewizji Polskiej. TVP ABC w godzinach 8:00-13:00 emituje codzienne, edukacyjne pasmo dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, TVP Vod udostępnia cztery kolekcje zawierające materiały podzielone na kategorie dostosowane do wieku uczniów, na kanale TVP Kultura można obejrzeć ekranizacje lektur szkolnych.
Zawsze mogliśmy liczyć na Państwa pomoc i wsparcie, dlatego nie wątpimy, że i teraz dzięki Waszemu zaangażowaniu uczniowie w warunkach domowych będą utrwalać i poszerzać swoją wiedzę oraz umiejętności.
W tym trudnym czasie szczególnie pamiętajcie Państwo, że najważniejszym zadaniem jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, nie tylko tego fizycznego związanego z zagrożeniem epidemicznym, ale także psychicznego. „Nasze dzieciaki” cechuje niezwykła wrażliwość emocjonalna, dlatego oprócz przestrzegania zaleceń sanitarnych bardzo ważne jest przestrzeganie stałego schematu dnia oraz izolowanie dziecka od negatywnych bodźców zewnętrznych w postaci informacji dotyczących szerzącej się pandemii koronawirusa.
Wszyscy jesteśmy pełni obaw o przyszłość, ale nie pozwólmy, by nasz niepokój stał się udziałem dzieci i zaburzył ich dobrostan.
Z wyrazami szacunku
Bożena Prochwicz
Dyrektor Zespołu Szkół im. Br. Alojzego Kosiby