Lekcja biblioteczna: „Tworzymy inicjały”

Inicjał C z manuskryptu Żywotów świętych /Encyklopedia Internautica

Co to są inicjały !
INICJAŁ-ozdobna litera, wyróżniająca się wielkością, kształtem, kolorem, zdobiona ornamentem, rozpoczynająca rozdział lub poszczególne partie tekstu w rękopisach, książkach, innych publikacjach. Pierwsze inicjały pojawiły się w rękopisach w V w.; we wczesnym średniowieczu uformowane z wyobrażeń zwierząt i ptaków. Potem pojawiły się w inicjałach postacie ludzkie, w gotyku – całe sceny figuralne. W pierwszych drukowanych książkach inicjały były malowane ręcznie, później drzeworytowe i w innych technikach graficznych; inicjały stosowane są do dziś jako główna ozdoba wielu publikacji.
Otwórzcie stronę z kartami pracy i wykonajcie zadanie. Powodzenia!

http://static.scholaris.pl/resource_imp/112/112875/PLIKI_1/Karta_pracy_do_eDMN_-Tworzymy_inicjaly.pdf

Karta pracy do e-Doświadczenia Młodego Naukowca opracowana przez: KINGdom Magdalena Król

Przygotowała:  M. Sitko

Facebooktwittergoogle_plus